Web of Science ResearcherID: I-7543-2018

corp

Доктор біологічних наук, професор

Професор кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 
 
 Бібліографія
(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2021 рік
 1. Барна М. М. Ботаніка: терміни, поняття, персоналії : навчальний посібник / М. М. Барна. – 5-е вид. доповн і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2021. – 360 с.
 2. Барна М. М. Особливості методики проведення навчальної практики з курсу «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» в умовах дистанційного навчання / М. М. Барна, Л. С. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 116119. 

2020 рік
 1. Барна М. Погляд через три століття : до 75-річчя депортації лемків / М. Барна, О. Барна // Вільне життя. – 2020. – 17 січ. (№ 4). – С. 4–5.
 2. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології до здійснення валеологічного супроводу навчально-виховного процесу в середній загальноосвітній школі / Л. С. Барна, М. М. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 93-95.
 3. Барна М. М. Ботанічні дослідження на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 22-26.
 4. Барна Л. С. Здоров’язберігаючі підходи до організації навчально-виховного процесу середньої загальноосвітньої школи / Л. С. Барна, М. М. Барна, К. С. Скрипник // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 172-175.
 5. Скрипник К. С. Використання інформаційнокомунікаційних технологій в процесі навчання курсу «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» / Скрипник К. С., Барна М. М., Барна Л. С. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. —  С. 238-240.
 6. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. —  Тернопіль, 2020. —  № 1/2 (79). — С. 119–128.
 7. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.

2019 рік
 1. Барна М. М. Основи цитоембріології Квіткових рослин (Magnoliophyta). Лабораторний практикум : навчальний посібник / Барна М. М., Герц Н. В. Тернопіль : Терно-граф, 2019. 179 с. 
 2. Барна М. М. Наукові читання, присвячені 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль, 2019. № 1. С. 155164.
 3. Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, [та ін.] – Тернопіль : Вектор, 2019. – 186 с.
 4. Барна М. М. Висвітлення декоративних властивостей деревних рослин у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава, 2019. – Кн. 3. – С. 223–228.
 5. Барна М. М. Ботанічний біблійний сад – новий навчальний, науково-дослідний та культурно-просвітницький підрозділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні : матеріали II міжнар. наук. конф., присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3–6 лип. 2019 р.). – Умань : Сочінський М. М., 2019. – С. 16–22.
 6. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 7. Пида С. В. Лихолат Юрій Васильович – відомий учений-біолог, наставник, громадський діяч (до 60-річчя від дня народження) / С. В. Пида, І. П. Григорюк, М. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 165–168.
 8. Барна М. І. Дослідження голонасінних рослин міського парку імені Тараса Шевченка м. Тернополя / М. І. Барна, М. М. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 41–46.
 9. Барна М. М. Дослідження процесу запліднення у видів роду Populus L. / М. М. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 24–28.
 10. Барна М. М. Внутрішньовидові категорії в декоративній дендрології / М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 49–52.
 11. Барна М. М. Передумови, що передували відкриттю подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 19–23.
 12. Барна М. М. Стан цитоембріологічних досліджень в Україні у ХХ та на початку ХХІ століття / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 55–59.
 13. Барна М. М. Українська школа цитології та ембріології академіка Сергія Гавриловича Навашина / М. М. Барна, Л. С. Барна // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 34–38.
 14. Професор університету святого Володимира Сергій Гаврилович Навашин (1857–1930) (до 160-річчя від дня народження та 120-річчя відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 7–18.
 15. Репродуктивна біологія полікарпічних видів родин Salicaceae Mirb., Aceraceae Juss., Jugladaceae A. Rich ex Kunth. Fagaceae Dumort: сучасний стан та перспективи розвитку / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 60–75.
 16. Цитоембріологічні дослідження на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (до 50-річчя їх заснування) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним (Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 48–55.
 17.  Москва В. М. Дослідження росту пагонів деревних рослин залежно від чинників атмосферного повітря в урбанізованому середовищі м. Тернополя / В. М. Москва, М. М. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 206–210.
 18. Керкуш С. В. Дендрофлора внутрішнього рекреаційного дворика дендрарію ТНПУ імені Володимира Гнатюка / С. В. Керкуш, М. М. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 134–137.
 19. Задворний К. О. Дослідження дендрофлори гідропарку "Топільче" м. Тернополя / К. О. Задворний, М. М. Барна // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 123–126.
 20. Барна Л. С. Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання проектної технології навчання / Л. С. Барна, М. М. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 204-206.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах