Web of Science ResearcherID: V-8060-2017

boguk

 

Доктор географічних наук, доцент

Завідувач кафедри географії України і туризму

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1.  Божук Т. Підходи до оцінки урбанізованих територій (на прикладі природних рекреаційних ресурсів міста Тернопіль) / Т. Божук //  Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 141-147.

2020 рік

 1. Божук Т. Історико-культурні та геотуристичні об’єкти (на прикладі маршруту Хуст-Забрідь) / Т. Божук, М. Богданова // Геотуризм: практика і досвід : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 жовтня 2020, Львів). – Львів : Каменяр, 2020. – С. 58–59.
 2. Божук Т. Ресурсне забезпечення краєзнавчого туризму (на прикладі селища Великий Бичків, Закарпаття) / Т. Божук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні (2-3 квітня 2020 року). – Київ ; Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. – С. 343–351.
 3. Божук Т. І. Організація активних форм туризму (на прикладі фітнес-туру) / Т. І. Божук, А. А. Тучапець // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного фиховання, спорту і туризму : колективно монографія. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. – С. 33–43.
 4. Божук Т. Великий Бичків як центр туризму і рекреації на Рахівщині / Т. Божук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 квітня 2020 р.). – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2020. – С. 273–274.
 5.  Божук Т. Туристичні об'єкти України: оціночні судження і способи популяції / Т. Божук // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технологія, моделі. – Вид. 6-е. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 201–214.
 6. Гуштан К. В. Біотичне різноманіття Полонини Боржави як об’єкта зеленого туризму / К. В. Гуштан, Божук Т. І. // Туризм: наука, освіта, практика : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ї річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.). – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 73–76.
 7. Божук Т. І. Професійна підготовка фахівців (за матеріалами навчальної дисципліни «Управління туристичними дестинаціями» / Т. І. Божук // Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Цьома С. П., 2020. – С. 171–175.

 2019 рік

 1. Тучапець А. А. Методичні аспекти формування фітнес-турів / А. А. Тучапець, Т. І. Божук // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 4246.
 2. Божук Т. Фітнес-туризм як складова фізичної рекреації / Т. Божук, А. Тучапець // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 203209.
 3. Божук Т. І. Туризм сільський (агротуризм) і зелений (екотуризм) у структурі сучасного туристичного бізнесу / Т. І. Божук, А. С. Шевчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 158–161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах