Web of Science ResearcherID: I-8095-2018

Bodnara

 Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.
  2. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40.
  3. Боднар Я. Б. Вплив сокільської організації на процес становлення тіловиховання Галицької молоді (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / Я. Б. Боднар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 27–31.

 2019 рік

  1. Боднар Я. Б. Теоретико-методична діяльність Степана Гайдучка / Я. Б. Боднар // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70-річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 14–18.
  2. Боднар Я. Б. Сутність мотиваційної активності особистості / Я. Б. Боднар, О. В. Хома //  Олімпійський рух на теренах Західної України  минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70-річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 18–23.
  3. Боднар Я. Б. Використання традицій тіловиховання молоді Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. у фізичному вихованні школярів : методичний посібник / Я. Б. Боднар. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 76 с.
  4. Боднар Я. Проблеми розвитку мотивації студентів до занять фізичною культурою / Я. Боднар, О. Хома // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 52–55.
  5. Боднар Я. Заохочення та покарання – складові стимулювання учнів до занять фізичними вправами / Я. Боднар // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 29–31.
  6. Бокій І. Міжнародна організація українських громад "Четверта хвиля" (Торонто, Канада) / І. Бокій, Я. Боднар // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 116–118.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах