Web of Science ResearcherID: I-7388-2018

Tsauka

Доктор педагогічних наук

Професор

Декан факультету педагогіки і психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Чайка В. М. Формування системи дидактико-технологічних знань і вмінь як основи практичної підготовки майбутнього педагога / В. М. Чайка // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 128-132.
  2. Чайка В. М. Управління розвитком дидактикотехнологічних компетентностей учителя в процесі його професійної підготовки та діяльності в закладі загальної середньої освіти / В. М. Чайка, О. Т. Писарчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 97-113.
  3. Чайка В. М. Ціннісні орієнтири середньої освіти та методичні аспекти вдосконалення освітнього процесу / В. М. Чайка, П. М. Петрица // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 172–175.
2019 рік
  1. Чайка В. Психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти до саморегуляції професійної діяльності в процесі навчання у закладах вищої освіти / В. Чайка // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. — Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. — С. 137–154.
  2. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). — 2019. — Vol. 2433. — P. 126–144. — URL.: https://www.scopus.com
  3. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team / O. Yankovych, V. Chaika, I. Yashchuk I.[et al.] //Revista Espacios. — Каракас ; Венесуела, 2019. — Vol. 40 (44). — P. 22–38. — URL. : www.revistaespacios.com
  4. Чайка В. М. Теоретичні аспекти проблеми професійного саморозвитку педагога / В. М. Чайка // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. — Тернопіль : Крок, 2019. — С. 63–66.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах