Danulevutc

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Данилевич М. М. Творча постать Михайла Левицького в літературно-критичній оцінці Петра Сороки / М. М. Данилевич // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 14–16.

2020 рік

  1. Данилевич М. М. Смислові складові образу «негероїчного героя» в повісті Б. Харчука «Палагна» / М. М. Данилевич // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 190–192.

2019 рік
  1. Данилевич М. М. Аматорська поезія інтернету:художня своєрідність жіночої інтимної лірики / М. М. Данилевич, О. З. Брожина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 28–48.
  2. Данилевич М. Павло Грабовський про російськомовні переклади творів Шевченка: детермінанти перекладацьких дій / М. Данилевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 146–159.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах