I-6846-2018

PuskarO

Кандидат географічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Пушкар О. І. Охорона здоров’я / О. І. Пушкар, А. С. Вольська // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 377–385.

2019 рік

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Scientometry

We are on social networks