I-7543-2018

corp

Доктор біологічних наук, професор

Професор кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб-ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 
 
 
Бібліографія (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)
2019 рік
  1. Барна М. М. Основи цитоембріології Квіткових рослин (Magnoliophyta). Лабораторний практикум : навчальний посібник / Барна М. М., Герц Н. В. Тернопіль : Терно-граф, 2019. 179 с. 
  2. Барна М. М. Наукові читання, присвячені 120–річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету Святого Володимира С. Г. Навашиним / М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль, 2019. № 1. С. 155164.
  3. Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол. : М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, [та ін.] – Тернопіль : Вектор, 2019. – 186 с.
  4. Барна М. М. Висвітлення декоративних властивостей деревних рослин у процесі підготовки фахівців з біології та ландшафтного дизайну / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава, 2019. – Кн. 3. – С. 223–228.
  5. Барна М. М. Ботанічний біблійний сад – новий навчальний, науково-дослідний та культурно-просвітницький підрозділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М. М. Барна, Л. С. Барна // Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні : матеріали II міжнар. наук. конф., присвяченої 210-річниці від дня народження Чарльза Дарвіна (м. Умань, 3–6 лип. 2019 р.). – Умань : Сочінський М. М., 2019. – С. 16–22.