I-8508-2018

corp

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної роботи

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Главацька О. Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівниківГлавацька О. Л. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2 (45). – С. 41–46.
  2. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 110 с.
  3. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
  4. Чайковська Г. Б. Екологічний підхід у підготовці фахівців із соціальної роботи / Г. Б. Чайковська, О. Л. Главацька // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 261–267.
  5. Главацька О. Л. Самоменеджмент як умова ефективної професійної діяльності сучасного педагога / О. Л. Главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 1. – С. 118–120.
  6. Главацька О. Л. Оcoбливocтi coцiaльнoї poбoти з opгaнiзaцiї зaйнятocтi людeй похилoгo вiку / О. Л. Главацька // Теоретичні та практичні засади соціалізації людей поважного віку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 травня 2019 р. – Миколаїв : Швець В. Д., 2019. – С. 2226.
  7. Главацька О. Л. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку / О. Л. Главацька, М. М. Букач, Н. В. Клименюк [та ін.] // Неформальна освіта людей поважного віку : навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2019. – С. 428527.