D-4131-2018

 

Kuzma

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Кузьма І. І. Медіаосвіта в закладах дошкільної та початкової освіти: методичні рекомендації / І. І. Кузьма. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.
2019 рік
  1. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку : теорія і технологія : монографія / І. І. Кузьма ; за наук. ред. В. М. Чайки. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.
  2. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 196–207.
  3. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation / H. V. Tereshchuk, I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018(December 21,  2018, Kryvyi Rih). – 2019. – Vol. 2433. – P. 145–158. – URL. : https://www.scopus.com
  4. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine (Conference Paper) / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144.– URL.: https://www.scopus.com