Pavhs

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

 

 

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Павх С. П. Фізіологія харчування : методичні рекомендації до самостійної роботи для бакалаврів за спеціальністю 015. Професійна освіта (Сфера обслуговування) / С. П. Павх, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.