pysarchuk

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Писарчук О. Формування освітньо-розвивального середовища як компонент професійної підготовки майбутніх вихователів до інноваційної діяльності / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 159–174.