I-7179-2018

Rokitska

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
  2. Рокіцькa Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spaß : авчально-медодичний посібник / Н. В. Рокіцькa, І. Я. Яцюк.  – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 172 с.