I-7728-2018

Sitckar

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1.  Сіткар В. Психологія дитячої субкультури : монографія / В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 560 с.
  2. Сіткар В. І. «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар // The unity of science : International scientific professional periodical journal (December 2018 – January 2019, Vienna, Austria) . – Prague, 2019. – P. 87–89.
  3. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в структурі аксіогенезу особистості / В. І. Сіткар // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 жовтня). – Дрогобич, 2019. – С. 110–113.
  4. Сіткар В. І. Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кетелла : гендерний аспект / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 187191.