Uduth

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Udych Z. Self-organization of a teacher of inclusive educational establishment in Ukraine as a system / Z. Udych // Балканско научно обозрение. – България, 2019. – Т.3, n. 2(4). – P. 6468.
  2. Udych Z. The problem of introducing the principles of inclusive in the structure of Ukraine's higher education establishment / Z. Udych // Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities : ІІ International scientific conference proceedings (February 22th, 2019). – Kaunas, 2019. – P. 502504.
  3. Удич З. І. Самоорганізація учителя як складова його інклюзивної компетентності / З. І. Удич // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». – Мукачево-Ченстохова, 2019.  Вип. 1(26). – С. 192199.
  4. Удич З. І. Інклюзивна складова професійної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти / З. І. Удич // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 273278.
  5. Удич З. І. Ресурсна складова інклюзивної компетентності педагогічного працівника загальноосвітнього закладу / З. І. Удич // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2019. – Вип. 88. – С. 137143.