Web of Science ResearcherID: I-8508-2018

corp

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри спеціаольної та інклюзивної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Главацька О. Л. Професійне самовиховання як фактор профілактики професійної деформації фахівців інклюзивно- ресурсних центрів / О. Л. Главацька // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 46–49.
 2. Главацька О. Л. Зміст та особливості управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти / О. Л. главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 113 –115.
 3. Главацька О. Л. Причини та особливості професійного вигорання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів // Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – С. 242–245.

2020 рік

 1. Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 028 "менеджмент соціокультурної діяльності"/ О. Л. Главацька, Г. М. Олійник. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.
 2. Главацька О. Л. Івент-менеджмент: теорія та практика : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 028 "менеджмент соціокультурної діяльності" / О. Л. Главацька. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. – 319 с.
 3. Главацька О. Л. Попередження професійного вигорання працівників соціальної сфери / О. Л. Главацька, Т. В. Горбоніс, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. – 180 с.
 4. Главацька О. Л. Самоменеджмент як технологія професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. Л. Главацька // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 160-177.
 5. Олійник Г. М. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька, Н. Ю. Брижак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Мукачево, 2020. – Вип. 1 (11). – С. 157–159.
 6. Главацька О. Л. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 20, т. 1. – С. 111–115.
 7. Главацька О. Куди піти вчитися: як у Тернополі стати фахівцем у соціальній сфері / О. Главацька, Г. Олійник // Наш день. – 2020. – № 18 (354).
 8. Кузик С. Особливості підготовки старшокласників загальноосвітньої школи-інтернат до сімейного життя / С. Кузик, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9–10 квітня 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 23–25.
 9. Главацька О. Л. Самоменеджмент як складова професійного розвитку керівника закладу загальної середньої освіти / О. Л. Главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 9-10 квітня 2020 року) – Тернопіль, 2020. – С. 90–95.

 2019 рік

 1. Главацька О. Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівниківГлавацька О. Л. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Говерла, 2019. – Вип. 2 (45). – С. 41–46.
 2. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 110 с.
 3. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 4. Чайковська Г. Б. Екологічний підхід у підготовці фахівців із соціальної роботи / Г. Б. Чайковська, О. Л. Главацька // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 261–267.
 5. Главацька О. Л. Самоменеджмент як умова ефективної професійної діяльності сучасного педагога / О. Л. Главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 1. – С. 118–120.
 6. Главацька О. Л. Оcoбливocтi coцiaльнoї poбoти з opгaнiзaцiї зaйнятocтi людeй похилoгo вiку / О. Л. Главацька // Теоретичні та практичні засади соціалізації людей поважного віку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 травня 2019 р. – Миколаїв : Швець В. Д., 2019. –С. 2226.
 7. Главацька О. Л. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку / О. Л. Главацька, М. М. Букач, Н. В. Клименюк [та ін.] // Неформальна освіта людей поважного віку : навчально-методичний посібник. –Миколаїв, 2019. – С. 428527.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах