Web of Science ResearcherID: C-8290-2018

Golovata

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Головата Л. М. Готуємо майбутніх словесників до написання курсової роботи з методики навчання української мови / Л. М. Головата // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 201–208.

2020 рік

  1. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко. –  Тернопіль : Вектор, 2020. –  125с.
  2. Миколенко Т. Кольорема як транслятор авторських смислів / Т. Миколенко, Л. Головата // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький, 2020. – Вип. 187. – С. 327–332.
  3. Головата Л. М. Засоби народної педагогіки у формуванні мовленнєвих умінь і навичок молоді / Л. М. Головата // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 13– 14.
  4. Головата Л. М. Шляхи впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках української мови у 5–7 класах / Л. М. Головата // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. –  Тернопіль, 2020. – С. 147–150.
  5. Головата Л. М. Значення етнопедагогічної сутності у виробленні мовленнєвих умінь і навичок учнів / Л. М. Головата // Актуальные научные исследования в современном мире : науковий журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 4(60), ч. 6. – С. 52–56.

 2019 рік

  1. Головата Л. М. Українська мова. 165 диктантів краєзнавчого спрямування для державної підсумкової атестації з української мови : навчально-методичний посібник / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 192 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах