Web of Science ResearcherID: D-4131-2018

 

Kuzma

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності дошкільників у контексті нового державного стандарту дошкільної освіти України / І. І. Кузьма // I international science conference on multidisciplinary research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (Berlin, Germany, January 19 – 21, 2021). – Berlin, 2021. – P. 694–696.
 2. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9.
 3. Янкович О. І. Формування медіакомпетентності вчителів-філологів у закладах післядипломної педагогічної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Вип. 47. – С. 217–225.
 4. Кузьма І. І. Методичні аспекти створення казок як медіаосвітнього продукту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / І. І. Кузьма // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 161–167.
 5.  Янкович О. І. Актуальні проблеми підготовки вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти /  О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 10-11 червня, 2021). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 24 – 27.
 6. Янкович О. І. Розвиток в учителів гнучких навичок (soft skills) у закладах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 479–482.

2020 рік

 1. Кузьма І. І. Медіаосвіта в закладах дошкільної та початкової освіти: методичні рекомендації / І. І. Кузьма. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.
 2. Ivanna Blazhkevych about the development of pre-school education as a factor in building a strong state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15). – France : EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-7. – URL.: https://doi.org/10.1051/shsconf/20207501005
 3. Янкович О. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студентів закладів вищої педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма. – 2-е вид., перероб. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 266 с.
 4. Kuzma I. I. Technologies and methods of training prospective teachers at the universities of Poland for educational work / I. I. Kuzma // Journal of education, health and sport. – 2020. – 10 (2). – P. 291–297. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.02.034
 5. Кузьма І. Розвиток медіаосвіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1959–2018 рр.) / І. Кузьма // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (46). – С. 64–69.
 6. Кузьма І. І. Становлення медіаосвіти в закладах дошкільної та початкової освіти України (50-ті – 70-ті рр. ХХ ст.) / І. І. Кузьма // Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference (December 21 – 24, 2020). – Bilbao ; Spain, 2020. – Р. 307–311.
 7. Кузьма І. Формування мотивації до медіаосвіти в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / І. Кузьма // Педагогічний альманах. – Херсон, 2020. – № 46. – С. 32–38.

2019 рік
 1. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку : теорія і технологія : монографія / І. І. Кузьма ; за наук. ред. В. М. Чайки. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.
 2. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 196–207.
 3. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation / H. V. Tereshchuk, I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018(December 21,  2018, Kryvyi Rih). – 2019. – Vol. 2433. – P. 145–158. – URL. : https://www.scopus.com
 4. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine (Conference Paper) / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144.– URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах