Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

mohun

 

Доцент кафедри психології

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Колінець  Г. Політика ґендерної рівності в освіті: світовий досвід / Г. Колінець // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). — Тернопіль : ТНПУ, 2020. — С. 84-86.
  2. Колінець Г. Роль учителя у становленні ціннісних орієнтирів школярів / Г. Колінець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 109-110.

2019 рік

  1. Вихор С. Т. Етапи включення гендерної стратегії в управління закладом загальної середньої освіти / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : Крок, 2019. — С. 165–168.
  2. Вихор С. Т. Психолого-педагогічні проблеми вивчення ментальної арифметики / С. Т. Вихор, Г. Г. Колінець // Sciences of Europe. — Praha ; Czech Republic, 2019. — Vol. 4, № 45. — P. 8–12.
  3. Колінець Г. Психологічні механізми розвитку компонентів математичних дослідницьких здібностей у школярів / Г. Колінець //  Humanitarium. – Переяслав ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Том. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 75-84.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах