Web of Science ResearcherID: C-8399-2018

Levchyk iryna

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Levchyk I. Yu. Development of intercultural communication by means of content-language integrated learning in future journalists / I. Yu. Levchyk // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 75–77.

2021 рік

  1. Левчик І. Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І. Ю. Левчик, О. І. Мазур, Н. І. Закордонець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 98–109.
  2. Formation of sustainable development competencies in primary school children / H. Chaikovska, O. Yankovych, I. Levchyk, I. Kuzma, T. Rozhko-Pavlyshyn // Journal of Education Culture and Society. – 2021. – № 2. – P. 341–360.
  3. Левчик І. Ю. Методика здійснення сучасних наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Ю. Левчик, Г. Б. Драпак. – 2-е вид., оновл. та доп. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 115 с.
  4. Pryshlyak O. Y. INTERCULTURAL COMPETENCE OF A CONTEMPORARY TEACHER  / O. Y. Pryshlyak,  I. Y. Levchuk // Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ; Венеція, 07 січня 2021 р.). – Київ ; Венеція : ФОП Кандиба Т. П., 2021. – C. 107-109.

2020 рік

  1. Левчик І. Ю. Self-study english manual based on video resources : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. О. Левчик, О. І. Мазур — Тернопіль : Вектор, 2020. — 74 с.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах