V-8060-2017

boguk

 

Доктор географічних наук, доцент

Завідувач кафедри географії України і туризму

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Тучапець А. А. Методичні аспекти формування фітнес-турів / А. А. Тучапець, Т. І. Божук // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 4246.
  2. Божук Т. Фітнес-туризм як складова фізичної рекреації / Т. Божук, А. Тучапець // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 203209.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах