Web of Science ResearcherID: V-8060-2017

boguk

 

Доктор географічних наук, доцент

Завідувач кафедри географії України і туризму

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Божук Т. Великий Бичків як центр туризму і рекреації на Рахівщині / Т. Божук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. - С. 273-274.
  2. Божук Т. Ресурсне забезпечення краєзнавчого туризму (на прикладі селища Великий Бичків, Закарпаття) / Т. Божук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні (2-3 квітня 2020 року). – Київ ; Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. – С. 343-351.

 2019 рік

  1. Тучапець А. А. Методичні аспекти формування фітнес-турів / А. А. Тучапець, Т. І. Божук // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 4246.
  2. Божук Т. Фітнес-туризм як складова фізичної рекреації / Т. Божук, А. Тучапець // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 203209.
  3. Божук Т. І. Туризм сільський (агротуризм) і зелений (екотуризм) у структурі сучасного туристичного бізнесу / Т. І. Божук, А. С. Шевчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 158–161.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України