Web of Science ResearcherID: V-8060-2017

boguk

 

Доктор географічних наук, доцент

Завідувач кафедри географії України і туризму

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

 

 

 Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Божук Т. Історико-культурні та геотуристичні об’єкти (на прикладі маршруту Хуст-Забрідь) / Т. Божук, М. Богданова // Геотуризм: практика і досвід : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 жовтня 2020, Львів). – Львів : Каменяр, 2020. – С. 58–59.
  2. Божук Т. Ресурсне забезпечення краєзнавчого туризму (на прикладі селища Великий Бичків, Закарпаття) / Т. Божук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю дитячо-юнацького туризму в Україні (2-3 квітня 2020 року). – Київ ; Кропивницький : ЛА НАУ, 2020. – С. 343–351.
  3. Божук Т. І. Організація активних форм туризму (на прикладі фітнес-туру) / Т. І. Божук, А. А. Тучапець // Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного фиховання, спорту і туризму : колективно монографія. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. – С. 33–43.
  4. Божук Т. Великий Бичків як центр туризму і рекреації на Рахівщині / Т. Божук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 квітня 2020 р.). – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2020. – С. 273–274.
  5.  Божук Т. Туристичні об'єкти України: оціночні судження і способи популяції / Т. Божук // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технологія, моделі. – Вид. 6-е. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 201–214.
  6. Гуштан К. В. Біотичне різноманіття Полонини Боржави як об’єкта зеленого туризму / К. В. Гуштан, Божук Т. І. // Туризм: наука, освіта, практика : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ї річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.). – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 73–76.
  7. Божук Т. І. Професійна підготовка фахівців (за матеріалами навчальної дисципліни «Управління туристичними дестинаціями» / Т. І. Божук // Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Цьома С. П., 2020. – С. 171–175.

 2019 рік

  1. Тучапець А. А. Методичні аспекти формування фітнес-турів / А. А. Тучапець, Т. І. Божук // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 4246.
  2. Божук Т. Фітнес-туризм як складова фізичної рекреації / Т. Божук, А. Тучапець // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 203209.
  3. Божук Т. І. Туризм сільський (агротуризм) і зелений (екотуризм) у структурі сучасного туристичного бізнесу / Т. І. Божук, А. С. Шевчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 158–161.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації