I-8116-2018

corp

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

GoogleАкадемія

Наука України

ORCID

Web of science

 
 
 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій)
2019 рік
  1. Базові навчально-методичні матеріали з курсу «Каліграфія» / уклад. Н. А. Васильківська. – Тернопіль: Вектор, 2019. – 40 с.
  2. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання грамоти : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 36 с.
  3. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання літературного читання : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 60 с.
  4. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання мовної теорії : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 44 с.
  5. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики розвитку мовлення: навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.
  6. Васильківська Н. Робочий зошит як засіб підвищення ефективності навчання у закладі вищої педагогічної освіти / Н. Васильківська // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 60–71.

 

 

 

 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах