I-6846-2018

Verbicka

 

Асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 21 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 29 с.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах