Web of Science ResearcherID: C-8306-2018

Diduk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

  1. Дідук-Ступ’як Г. І. Наскрізний лінгвометодичний процес формування основ світосприйняття на уроках української мови в учнів Нової української школи / Г. І. Дідук-Ступ’як // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 57–67.

2020 рік

  1. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 125 с.
  2. Дідук-Ступ’як Г. І. Реалізація мовної політики нових загальноєвропейських рекомендацій у ЗВО / Г. І. Дідук-Ступ’як // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 14–18.

2019 рік

  1. Головата Л. М. Українська мова. 165 диктантів краєзнавчого спрямування для державної підсумкової атестації з української мови : навчально-методичний посібник / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 192 с.
  2. Дидук-Cтупьяк  Г. Использование коммуникативных и лингводидактических стратегий при обучении языкам / Г. Дидук-Cтупьяк // Studia methodologica. – 2019. – № 48. – P. 23–31.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації