D-4131-2018

 

Kuzma

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку : теорія і технологія : монографія / І. І. Кузьма ; за наук. ред. В. М. Чайки. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.
  2. Кузьма І. І. Формування медіаграмотності майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 196–207.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах