I-8681-2018

Oleksuk

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Олексюк В. Р. Параметри аналізу життя клієнта як цілісності у роботі психолога-консультанта / В. Р. Олексюк // XXV науково-практична конференція УСП «Психотерапія і свобода» та субконференція з дитячої та юнацької психотерапії (м. Тернопіль, 27-30 червня 2019 р.) : матеріали конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 7780. 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах