Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Шевчук О. Г. L'impact de l’enseignement steam et la formation de soft skills dans le contexte de l’apprentissage du français / О. Г. Шевчук, О. Г. Пермякова // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 101-104.

2021 рік

  1. Пермякова О. Г. Теоретичні положення досимології та практика оцінювання успішності учнів у французькій школі / О. Г. Пермякова // Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – С. 134–159.
  2. Prospective Doctors Professional Preparation Model / N. Fedchyshyn, L. Bilovus, O. Mysyk [et al.] // Journal of research in medical and dental science. – 2021. – Vol. 9, Issue 7. – P. 29-37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000680034800005
  3. Future Doctors Professional Preparation Model / N. Fedchyshyn, L. Bilovus, O. Mysyk [et al.] // Journal of research in medical and dental science. – 2021. – Vol. 9, Issue 6. – P. 54-61. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000669025200008
  4. Permyakova O. Н. L’importance de la motivation des apprenants dans le processus de l’apprentissage des langues étrangères / O. Н. Permyakova, N. О. Fedchyshyn // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 152–154.

2020 рік

  1. Fedchyshyn N. O. Distance learning of future doctors in foreign language: challenges of time / N. O. Fedchyshyn, N. I. Yelahina, O. H. Permyakova // Медична освіта: науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – № 2. – С. 32–39.
  2. Пермякова О. Г. Le multilinguisme des européens: croquis historiques / О. Г. Пермякова, Н. О. Федчишин // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 140-142.

2019 рік
  1. Федчишин Н. О. Роль родини й сімейного виховання в організації освітнього процесу Німеччини і Франції: історія та досвід / Н. О. Федчишин, О. Г. Пермякова // Медична освіта. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – № 1. – С. 181–187.
  2. Рамбу Н. Філософський і педагогічний аспекти естетичного виховання в Німеччині та Франції: минуле й сьогодення / Н. Рамбу, Н. О. Федчишин, О. Г. Пермякова // Медична освіта. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – № 3. – С. 128–134.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]