I-7179-2018

Rokitska

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
  2. Рокіцькa Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spaß : авчально-медодичний посібник / Н. В. Рокіцькa, І. Я. Яцюк.  – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 172 с.
  3. Рокіцька Н. В. Професійна підготовка «євровчителя» ХХІ століття: пріоритети Німеччини / Н. В. Рокіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ,2019. – № 1. – С. 50-59.
  4. Турківська В. Р. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der spiegel» та «Український тиждень») / В. Р. Турківська, Н. Б. Вирста, Н. В. Рокіцька // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2019.  № 11.  – С. 140144.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах