I-7565-2018

Tcorna

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Чорна І. М. Розвиток психологічної компетентності педагога в проблемі боулінгу / І. М. Чорна // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 278–281.
  3. Чорна І. М. Соціоаналітика професійної підготовки майбутніх психологів в умовах євроінтеграції освітнього простору / І. М. Чорна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4-5 жовтня 2019р.). – Дрогобич, 2019. – С. 135137.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах