Web of Science ResearcherID:  I-7565-2018

Tcorna

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Чорна І. М. Дослідження сімейної тривожності як фактора впливу на психіку дитини / І. М. Чорна, Н. А. Філюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 425428.
 2. Чорна І. М. Дослідження сформованості типів пам’яті у молодших школярів / І. М. Чорна, С. Я. Тимків // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 423425.
 3. Чорна І. М. Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку / І. М. Чорна, Г. З. Бриндзя // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 420-422.
 4. Чорна І. М. Психологічні особливості професійного самовизначення / І. М. Чорна // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів : Гельветика, 2022. – Вип. 12. – С. 157-163. –  DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.18
 5. Neuropsychological Correction Technologies of Psychosomatic Disorders and Diseases / N. Pylypenko, O. Liasch, I. Chorna [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol.13, issue 2. – P. 113-129. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823277700007 : https://doi.org/10.18662/brain/13.2/335
 6. Parameters of creativity in modern psychotherapeutic practice / I. Sulyatytskyy, K. Ostrovska, K. Sajko, I. Chorna [et al.] // Creativity Studies. – 2022. – Vol.15, Issue 1. – P. 263-277. – URl.: https://www.scopus.com
 7. Training Future Social Workers for Preventive-Corrective Work by Methods of Neuropsychology and Neurocorrection of Deviant Adolescent Behaviour / I. Kovalenko, O. Oros, I. Chorna [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol.13, issue 2. – P. 211-244. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823277700012

2021 рік

 1. Чорна І. М. Арт-терапія як інноваційний засіб розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / І. М. Чорна, К. І. Федорців // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 467–470.
 2. Чорна І. М. Дослідження тривожності підлітків в умовах пандемії / І. М. Чорна, М. М. Ворончак // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 464–467.
 3. Чорна І. Теоретичний аналіз психологічних механізмів сприймання екранної інформації в підлітковому віці / І. Чорна, Н. Оконська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – 2021. – Вип. 10. – Львів : Гельветика. – С.133–138.
 4. Чорна І. М., Хлопова Ю. О. Соціальні мережі як мотивуючий фактор для самореалізації // Topical issues, Problems and prospects of development of humanitarian knowledge in modern information space: national and international aspects : collection of scientifical works (based on materials of the ХХIІ International scientific and practical conference May 14-15, 2021). – 2021. – Issue 11. – P. 48-51.
 5. Чорна І., Ліпунова Т. Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів : Гельветика, 2021. – Вип. 10.  – С.193–198. 

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Чорна І. М. Розвиток психологічної компетентності педагога в проблемі булінгу / І. М. Чорна // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 278–281.
 3. Чорна І. М. Соціоаналітика професійної підготовки майбутніх психологів в умовах євроінтеграції освітнього простору / І. М. Чорна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 4-5 жовтня 2019р.). – Дрогобич, 2019. – С. 135137.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації