Web of Science ResearcherID: C-6620-2018

Ston

 Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Штонь О. П. Мовні портрети у повістях Василя Слапчука // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 59-61.
  2. Штонь О. П. Семантика відносних прикметників, утворених від іменників – назв неаморфних речовин / О. П. Штонь // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – Вип. 98. n. 14. – С. 177–185.

2019 рік
  1. Штонь О. Б. Вибіркова дисципліна мовного спрямування: Семасіологія : навчально-методичні рекомендації / О. Б. Штонь. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – 44 с.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України