pysarchuk

 Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Писарчук О. Т. Підготовка вчителя початкової школи до інноваційної діяльності: проблеми та перспективи / О. Т. Писарчук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 118-122.
  2. Писарчук О. Освітньо-розвивальне середовище як фактор підвищення якості підготовки майбутніх учителів / О. Писарчук //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 42–44.
  3. Чайка В. М. Управління розвитком дидактикотехнологічних компетентностей учителя в процесі його професійної підготовки та діяльності в закладі загальної середньої освіти / В. М. Чайка, О. Т. Писарчук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 97-113.

2019 рік

  1. Писарчук О. Формування освітньо-розвивального середовища як компонент професійної підготовки майбутніх вихователів до інноваційної діяльності / Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 159–174.
  2. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team / O. Yankovych, V. Chaika, I. Yashchuk [et al.] // Revista Espacios. – Каракас ; Венесуела, 2019. – Vol. 40 (44). – P. 22–38. – URL. : www.revistaespacios.com
  3. Писарчук О. Т. Формування лідерських компетентностей як іміджевих характеристик вихователя у процесі самоаналітичної діяльності / О. Т. Писарчук // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль) / редкол.: В. П. Кравець, С. Т. Вихор, О. Т. Винничук [та ін.] ; відпов. за вип. О. С. Боднар, Г. М. Мешко. – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 136–140.
  4. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine / O. I. Yankovycha, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 6th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2018, 21 December 2018. – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072754252&origin=AuthorNamesList&txGid=2ca6c2fecd27c2b8a32472a63dd3b6a3

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах