Web of Science ResearcherID: C-8277-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри української мови та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Пігур М. В. Теоретичне обґрунтування вивчення словотворення у взаємозв’язку із синтаксисом / М. В. Пігур  // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 173–182.

2020 рік

  1. Пігур М. В. Мовна норма у практиці вивчення української мови в загальноосвітній школі / М. В. Пігур // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 121–123.
  2. Пігур М. В. Детермінологізація лексики в художньому тексті (на матеріалі творів Ліни Костенко) / М. В. Пігур // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2020. – T. VIII(65), issue 217 (Feb). – P. 59–62.
  3. Пігур М. В. Дериваційні процеси в системі мови / М. В. Пігур // WayScience. Modern Movement of Science : abstracts of the 10th International Scientific and Practical Internet Conference (April 2-3, 2020). – Dnipro, 2020. – P.2. – P. 235–240.

2019 рік

  1. Пігур М. В. Практикум з української мови : навчально-методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих закладів освіти / М. В. Пігур. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 51 с.
  2. Пігур М. В. Методика навчання української мови. Практикум : навчально-методичні рекомендації для філологічних факультетів вищих закладів освіти України / М. В. Пігур. – 2-ге видання, перероблене, доповнене. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 99 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах