Web of Science ResearcherID: I-7179-2018

Rokitska

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Рокіцька Н. В. Німецькомовна Лесіана (до 150-ліття Лесі Українки) / Н. В. Рокіцька // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 61–64.
 2. Рокіцька Н. В. Підготовка спеціалістів нової генерації: міжкультурний компонент / Н. В. Рокіцька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 369–372.

2020 рік

 1. Рокіцька Н. В. Іншомовна освіта у ВНЗ Німеччини / Н. В. Рокіцька // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 43-46.
 2. Рокіцька Н. В. Interkulturelle kommunikation als eine lehrerbildungstendenz in deutschland / Н. В. Рокіцька, Н. Б. Вирста // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 366-368.
 3. Рокіцька Н. В. Поезії Ліни Костенко німецькою мовою / Н. В. Рокіцька // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 252-254.
 4. Рокіцька Н. Міжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепцій / Н. Рокіцька, Т. Цепенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 140–150.
 5. Vyrsta N. Main trends in the study of Ukrainian surnames (Late seventeenth – Early twenty-first centuries): I. The achievements of Ukrainian onomasticians / N. Vyrsta, N. Rokitska // Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. – 2020. – Vol. 55. – Article number 1948. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102685680&origin=AuthorNamesList&txGid=9ead75242ea116ed7ecedbbe0d7e817e

2019 рік

 1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
 2. Рокіцькa Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spaß : авчально-медодичний посібник / Н. В. Рокіцькa, І. Я. Яцюк.  – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 172 с.
 3. Рокіцька Н. В. Професійна підготовка «євровчителя» ХХІ століття: пріоритети Німеччини / Н. В. Рокіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ,2019. – № 1. – С. 50-59.
 4. Турківська В. Р. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der spiegel» та «Український тиждень») / В. Р. Турківська, Н. Б. Вирста, Н. В. Рокіцька // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2019.  № 11.  – С. 140144.
 5. Рокіцька Н. В. Сучасні тенденції підготовки та підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов у європейському освітньому просторі / Н. В. Рокіцька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 145–147.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах