Web of Science ResearcherID: I-7402-2018

Rozumovuts

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Розумович О. До проблеми стосунків еліти і маси : за вченням Х. Ортеги-і-Гассета / О. Розумович // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 100–102.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах