Web of Science ResearcherID: I-7728-2018

Sitckar

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології розвитку та консультування

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Сіткар В. «Цифрові потреби» сучасних дітей: субкультурна парадигма / В. Сіткар, С. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 278–288.
 2. Сіткар В. І. Особливості фінської та естонської інклюзивної освіти / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 398–402.
 3. Сіткар В. І. Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціях / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2021. – С. 50–54.
 4. Сіткар В. І. Сучасна соціально-психологічна українська реальність в контексті дитячої субкультури / В. І. Сіткар // World children conference-II. May 21-23, 2021 Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus Özay Günsel Children University. – Nicosia : IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, 2021. – Vol. II. – P. 499.
 5. Сіткар В. Особливості дистанційного (онлайн) навчання в Zoom: досвід Канади / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.). – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 294–296.
 6. Сіткар В. І. Віртуальна субкультура сучасних дітей в контексті піраміди потреб А. Маслоу / В. І. Сіткар // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щоквартальний науково-методичний журнал. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – № 2 (81), II квартал. – С. 25–34.

2020 рік

 1. Сіткар В. І. Професійна компетентність та особливості прояву емоцій учителів в умовах дистанційного навчання пов’язаного з карантином covid-19 / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 150-154.
 2. Сіткар В. Субкультура і вчинок як сполучники між психологією та культурою / В. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 198-205.
 3. Сіткар В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: ґендерний аспект / В. Сіткар, Н. Сіткар, С. Сіткар // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50-54.
 4. Сіткар В. І. Синтез рухової активності та діджиталізації сучасного суспільства: мотиваційний аспект / В. І. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 157–160.

2019 рік
 1.  Сіткар В. Психологія дитячої субкультури : монографія / В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 560 с.
 2. Сіткар В. І. «Синій кит», «Червона сова», «Момо» – деструктивний інформаційно-психологічний вірус чи безпечна екранна соціалізація сучасних дітей? / В. І. Сіткар // The unity of science : International scientific professional periodical journal (December 2018 – January 2019, Vienna, Austria) . – Prague, 2019. – P. 87–89.
 3. Сіткар В. І. Дитяча субкультура в структурі аксіогенезу особистості / В. І. Сіткар // Психологічні вектори розвитку гуманітарної освіти в умовах євроінтеграції освітнього простору: результати і перспективи дослідження : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 жовтня). – Дрогобич, 2019. – С. 110–113.
 4. Сіткар В. І. Діагностика рівня розвитку рис особистості у четвертокласників за тестом Кетелла : гендерний аспект / В. І. Сіткар, Н. С. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 187191.
 5. Сіткар В. Сучасні тенденції та специфіка професійної підготовки фахівців фізичного виховання, транспорту та психології в ТНПУ ім. В. Гнатюка/ В. Сіткар. С. Сіткар // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 134–139.
 6. Сіткар В. Субкультура релігійних вірувань дітей як духовна інтенція аксіопсихологоічного потенціалу особистості / В. Сіткар // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 332–339.
 7. Сіткар В. Теоретичний концептуальний конструкт української дитячої субкультури / В. Сіткар // Humanitarium. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – Т. 43, вип. 1 : Психологія. – С. 130–142.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах