Web of Science ResearcherID: C-8238-2018

StruganetcU

Кандидат філологічних наук

Викладач кафедри української мови та методики її навчання

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Hrydzhuk O. Information technologies in language education during the COVID-19 pandemic / O. Hrydzhuk, L. Struhanets, Y. Struhanets // XLinguae. – 2021. – Vol. 14, issue 1. – P. 197– 211. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100716510&origin=resultslist
  2. Cognitive (conceptual) metaphor in the Ukrainian poetic discourse / L. V. Kravets, H. M. Siuta, L. V. Struhanets [et al.] // Journal of Language and Linguistic Studies. – 2021. – Vol. 17. – P. 1308–1319. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106741812&origin=resultslist

2020 рік

  1. Струганець Ю. Б. Семантико-стилістичний потенціал футбольної лексики української мови в неспеціальних контекстах / Ю. Б. Струганець // Studia ukrainica posnaniensia.  – Poznan : Wydawnictwo naukowe, 2020. – Vol. VIII/1. – P. 179–188.
  2. Струганець Ю. Словник іншомовних запозичень у футбольній лексиці сучасної української літературної мови / Ю. Струганець, П. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 48 с.

2019 рік

  1. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові / уклад. Л. Струганець, Н. Дащенко, Ю. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – с. 47.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах