Caruk L

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Царик Л. І. Денники Петра Сороки як джерело вивчення життєписів письменників-сучасників / Л. І. Царик // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 77–80.
  2. Цар І. О. Методичні вказівки з підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з німецької мови для здобуття ступеня магістра / Уклад. І. О. Цар. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 22 с.

2020 рік

  1. Царик Л. І. Формування ціннісних ставлень школярів у процесі вивчення української літератури у форматі мистецького контексту / Л. І. Царик // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 167–169.

2019 рік
  1. Царик Л. Школа у науковому і художньому дискурсі Бориса Грінченка / Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 171–179.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах