Web of Science ResearcherID: I-8116-2018

vasylkivskaN

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

Наука України

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Васильківська Н. А. Реалізація мотиваційної функції у підручниках для початкової школи / Н. А. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 153–161.
 2. Васильківська Н. А. Використання ментальних карт у підготовці майбутніх фахівців початкової освіти / Н. А. Васильківська // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 287–296.
 3. Васильківська Н.А. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. – 64 с.
 4. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання каліграфічного письма: навчальний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2021.– 52 с.
 5. Васильківська Н. А. Тестові завдання з методики навчання літературного читання: навчальний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2021.– 76 с.

2020 рік

 1. Васильківська Н. А. Сторітелінг у підготовці майбутніх фахівців початкової освіти / Н. А. Васильківська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 31–33.
 2. Вашуленко М. Загальні методичні рекомендації щодо навчання української мови в 3 класі / М. Вашуленко, Н. Васильківська, С. Дубовик // Організація освітнього процесу в початковій школі. 3 клас : методичні рекомендації : орієнтовні календарно-тематичні плани. – Харків : Ранок, 2020. – С. 33–41.
 3. Вашуленко М. Орієнтовне календарне планування уроків української мови (122 год) за підручником «Українська мова та читання» : підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч.1» / М. Вашуленко, Н. Васильківська, С. Дубовик // Початкова школа. – 2020. – № 8. – С. 15–17.
 4. Васильківська Н. А. Використання інтелект-карт на заняттях з методики навчання мовно-літературної освітньої галузі / Н. А. Васильківська // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 12–14.
 5. Вашуленко М. С. Українська мова та читання : підруч. для 3 класу закладів загальної середньої освіти : у 2 ч. Ч.1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, С. Г. Дубовик. - Київ : Освіта», 2020. – 160 с. : іл.
 6. Вашуленко М. С. Робочий зошит з української мови. 3 клас : у 2 ч. Ч.1 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2020. – 64 с.
 7. Вашуленко М. С. Робочий зошит з української мови. 3 клас : у 2 ч. Ч.2 / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2020. – 64 с.
 8. Вашуленко М. С. У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 3 клас : навч. посіб. / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта, 2020. – 48 с.
 9. Вашуленко М. С. Навчання української мови в 3 класі / М. С. Вашуленко, Н. А. Васильківська, С. Г. Дубовик. – Київ : Освіта, 2020. – 160 с.

 2019 рік

 1. Базові навчально-методичні матеріали з курсу «Каліграфія» / уклад. Н. А. Васильківська. –Тернопіль: Вектор, 2019. –40 с.
 2. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання грамоти : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 36 с.
 3. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання літературного читання : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 60 с.
 4. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання мовної теорії : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 44 с.
 5. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики розвитку мовлення: навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.
 6. Васильківська Н. Робочий зошит як засіб підвищення ефективності навчання у закладі вищої педагогічної освіти / Н. Васильківська // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 60–71.
 7. Васильківська Н. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до розвитку літературно-творчої діяльності молодших школярів / Н. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2019. – № 2. – С. 94–100.

 

 

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах