Web of Science ResearcherID: D-5788-2017

Vaskiv

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

  1. Вашків Л. П. Поетичний феномен Ярослава Павуляка в критичній рецепції Петра Сороки / Л. П. Вашків // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 11–14.

2020 рік

  1. Вашків Л. П. Поетичний світ Василя Ярмуша (ювілейні роздуми) / Л. П. Вашків // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 187–189.

 2019 рік

  1. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. П. Вашків, Т. М. Скуратко, О. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 235 с.
  2. Бородіца С. Особливості новелістичного мислення Марії Матіос / С. Бородіца, Л. Вашків // Філологічний дискурс. – 2019. – Вип. 9. – С. 16–23.
  3. Вашків Л. Пантелеймон Куліш-поет у критичній рецепції Миколи Зерова / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 13–27.
  4. Вашків Л. «Я не дійшов до весняного саду…» / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 51. С. 160–167. (Рецензія на видання: Василь Ярмуш у споминах / Упорядкування та головна редакція О. С. Смоляка. – Тернопіль, 2018. – 296 с.).
  5. Вашків Л. Риси творчого портрета Лесі Українки-драматурга / Л. Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 14–35.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах