Zaoborna

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Заоборна М. С. Смисл як осердя змістового наповнення навчальної дисципліни «Лінгвістична генологія» / М. С. Заоборна // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 163–172.
  2. Заоборна М. С. Дихотомія «мова vs мова» як ціннісний феномен / М. Заоборна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 41–45.

2020 рік

  1. Заоборна М. Ціннісний смисл як аспект текстової категорії мотиву / М. Заоборна // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 14–16.
  2. Заоборна М. С. Дихотомія «значення – смисл» в аспекті лінгвістичної підготовки філолога / М. С. Заоборна // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 54–56.
  3. Заоборна М. С. Мотив vs Мотив як інтердисциплінарний феномен та філологічна проблема / М. С. Заоборна // Studia Methodologica. – Тернопіль-Кєльце, 2020. – Вип. 50.– С. 34–47. 

2019 рік

  1. Заоборна М. С. Радість як ціннісно-смисловий феномен у тексті книги спогадів Ірини Жиленко «Homo feriens” / М. С. Заоборна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – Вип. 50. – С.175187.
  2. Заоборна М. С. Дихотомія "смисл – текст” в екстраполяції на мотив як лінгвістичну текстову категорію / М. С. Заоборна // Вісник Львівського університету. Серія : Філологічна. – 2019. – Вип. 70. – С. 154–167.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах