Web of Science ResearcherID:  I-8212-2018

Zubruk

 

 Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Гарасим Т. О. Формування вмінь аудіювання з використанням інтернет-ресурсів при вивченні англійської мови / Т. О. Гарасим, А. Р. Зубрик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 107-109.
  2. Зубрик А. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів / А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Т. 2, вип. 28. – С. 87-92.
  3. Гарасим Т. Типологія словесних поетичних образів збірки «Між горами» Р. Фроста / Т. Гарасим, А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Т. 1, вип. 28. – С. 40-45.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах