Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Владислав: Добрий день, допоможіть знайти матеріал на тему "Вугільна промисловість України". Дуже вдячний

Тарасе, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Вугільна промисловість України

1. Амоша О. Актуальні проблеми розвитку вугільної промисловості України / О. Амоша, В. Логвиненко // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 4–10.
2. Бровар О. Джерельна база дослідження вугільної промисловості Донбасу у 1940-х - першій половині 1960-х рр.: соціальні аспекти / О. Бровар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 3. – С. 309–314.
3. Вигонний В. І. Екологічні проблеми несанкціонованого видобутку вугілля на Донеччині / В. І. Вигонний, Ю. П. Логачов // Екологічний вісник. – 2013. – № 1. – С. 29.
4. Вовченко А. Проблеми реформування вугільної промисловості України / А. Вовченко, В. Гріньов // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 19–23.
5. Іванов Є. Геохімічне забруднення ґрунтів підприємствами вугільної промисловості (на прикладі шахти «Зарічна») / Є. Іванов, О. Яцух, Н. Лобанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 1 (27), спец. вип. : Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – С. 241–245. – Бібліогр. вкінці ст.
6. Костик І. Напрями пошуків і розвідки промислових покладів вугілля у Західному регіоні України / І. Костик, М. Матрофайло, С. Сокоренко // Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат : тези доп. міжнар. наук. конф. : до 100-річчя від дня народж. М. Р. Ладиженського та 55-річчя Ін-ту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, 26–28 верес. 2006 р. / редкол.: М. І. Павлюк, І. В. Дудок, Д. В. Сидор [та ін.]. – Львів : ПРОМАН : Прес-Експрес-Львів, 2006. – С. 111–113.
7. Манько А. Основні напрямки вирішення еколого-економічних проблем і шляхи структурної трансформації промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну / Андрій Манько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2005. – Вип. 2, спец. вип. : Регіональні суспільно-географічні дослідження. – С. 262–266. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Манько А. Поняття промислового району та історія його вивчення (на прикладі Львівсько - Волинського вугільного басейну / А. Манько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2007. – Вип. 2. – С. 132–136.
9. Манько А. Трансформація структури промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук : 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Манько Андрій Михайлович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010. – 20 с.
10. Орлов О. О. Проблема видобування вуглеводневих енергоносіїв із бітумних сланців і вугілля в Україні / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, Т. М. Галко // Геологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 48–55. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Пилипенко О. Експорт вугілля та продукції гірничої промисловості з Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Пилипенко // Університет. – 2006. – № 6. – С. 39–48.
12. Трифонов О. С. Розроблення технології сейсмічної діагностики стану гірського масиву над видобувною виробкою при відпрацюванні вугільних пластів з потенційною небезпекою геодинамічних явищ / О. С. Трифонов, В. В. Туманов, О. О. Глухов // Наука та інновації. – 2014. – № 6. – С. 52–54.
13. Цвєткова Н. М. Аспекти лісової меліорації ґрунтів Західного Донбасу, порушених вуглевидобувною промисловістю / Н. М. Цвєткова, М. С. Якуба // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 29–30.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
квітень 2020 р., 13 джерел


Wednesday, 01 April 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks