Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Галина Михайлівна Олійник: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Дозвілля дітей з особливими освітні...
Галино Михайлівно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Дозвілля дітей з особливими освітніми потребами на сторінках періодичних видань


1. Бєлецька І. В. Діяльність соціального педагога в контексті організації змістовного дозвілля розумово відсталих дітей / І. В. Бєлецька, Я. І. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 31–37.
2. Компанець Н. М. Дидактичні ігри на дочисловому етапі у навчанні математики дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Компанець // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2012. – № 4. – С. 6–10.
3. Коротун Н. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі / Н. М. Коротун // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 139–143.
4. Кравченко Н. М. Практичні матеріали для організації цікавого дозвілля у літньому пришкільному таборі / Н. М. Кравченко, Т. Л. Свіріда, І. М. Рябуха // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 6–62.
5. Красняков Є. Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Є. Красняков, В. Бурда // Віче. – 2013. – № 6. – С. 17–19.
6. Лапінська І. А. Досвід використання інформаційних технологій та нестандартних уроків у навчанні фізики дітей з особливими освітніми потребами / І. А. Лапінська // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2017. – № 7. – С. 34–38.
7. Лічман Н. М. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Лічман // Логопед. – 2018. – № 6. – С. 12–16.
8. Максименко Л. Використання засобів флорболу під час дозвілля дітей 5–6 років / Л. Максименко, Ю. Тонкопей // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2019. – № 3. – С. 118–127.
9. Маханько С. Організація дозвілля молодших школярів між уроками : [гра на перерві] / С. Маханько // Початкова освіта. – 2019. – № 20. – С. 20–34.
10. Місюра Л. Я. Формування природничої компетентності в дітей з особливими освітніми потребами / Л. Я. Місюра // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 8. – С. 4–11.
11. Місюра Л. Я. Формування природничої компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі Л. Я. Місюра // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 36–53.
12. Мурзенко Н. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами : матеріали науково-практичного семінару / Н. Мурзенко, Л. Дубейко // Завуч. – 2014. – № 3. – С. 14–20 [вкладка].
13. Навчання дітей з особливими освітніми потребами. Загальні стратегії : [загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей із порушеннями зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, із розладами аутичного спектра, із затримкою психічного розвитку] // Історія України. – 2019. – № 7. – С. 15–28.
14. Нечипоренко В. Організація інклюзивного навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами / В. Нечипоренко // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 41–71.
15. Паньковець Т. С. Формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / Т. С. Паньковець // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 15–121.
16. Прокопчук С. М. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні морально-духовних цінностей у дітей із особливими освітніми потребами / С. М. Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 22-11–22-14 [вкладка].
17. Прокопчук С. М. Формування акмеологічної позиції дітей з особливими освітніми потребами за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / С. М. Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 11–24.
18. Рібцун Ю. В. Знаємо. Міркуємо. Застосовуємо: забезпечення рівного доступу до навчання дітей з особливими освітніми потребами / Ю. В. Рібцун // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 9. – С. 2–4.
19. Руденко І. В. Виховні технології з образотворчого мистецтва в умовах дозвілля дітей / І. В. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, Г. П. Пустовіт, Ж. В. Петрочко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 239–246.
20. Султанова Н. В. Історичні витоки виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Н. В. Султанова // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 27. – С. 298–304.
21. Флегонтова Н. Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів / Наталія Флегонтова // Рідна школа. – 2012. – № 1/2. – С. 27–32.
22. Хлистова Г. О. Підвищення ефективності корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами шляхом використання нетрадиційних методів та прийомів роботи / Г. О. Хлистова // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 30–36.
23. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення / Л. Ходус // Дефектолог. – 2016. – № 12. – С. 4–7.
24. Хорьякова І. Й. Дидактична гра як засіб розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / І. Й. Хорьякова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 2. – С. 7–9.
25. Храпко Т. А. Організація реабілітаційного дозвілля для дітей групи ризику / Т. А. Храпко // Педагогічний альманах. – 2011. – Вип. 9. – С. 236–239.
26. Шадура О. П. Використання наочно-ігрових засобів на етапі автоматизації звуків у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами : приклади ігор і завдань з автоматизації звуків / О. П. Шадура // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 10. – С. 17–24.
27. Шевкун М. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів. Для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти : [конспект занять № 1/11] / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 7/8. – С. 64–96.
28. Шевкун М. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів. Для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти : [заняття № 12/21] / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 9/10. – С. 74–94.
29. Ялова О. В. Здоров'язбережувальні технології як засіб освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами / О. В. Ялова, Т. В. Чиркова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 8. – С. 12–16.
30. Яременко Л. А. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті / Л. А. Яременко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 182–188.
31. Яременко Н. В. Соціальна система дозвілля : за матеріалами навч. посіб. "Дозвіллєзнавство" / Н. В. Яременко // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 20–32.

Довідку підготувала О. Я. Кульчицька
квітень 2021 р., 31 джерело.


Tuesday, 27 April 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

ResourceТNPU

Ministry of Education and Science of Ukraine

Online resource TNPU

Разумков центр

Scientometry

Partners

We are on social networks