«Науковий і творчий здобуток
Онишківа Зіновія Михайловича»
(до 65- річчя від дня народження доктора педагогічних наук,

доцента кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти)

 

    Зіновій Михайлович Онишків – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Автор понад 100 наукових публікацій з проблем початкової освіти. З 2009 р. – голова науково-методичної комісії інституту педагогіки і психології з напрямку підготовки «Початкова освіта», член експертної комісії з ліцензування і акредитації вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України. Неодноразово був головою журі обласного етапу конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель початкових класів».

  Народився 30 березня 1954 року в селі Заріччя Гусятинського району Тернопільської області. Після закінчення у 1969 році Зарічанської восьмирічної школи поступив у Чортківське педагогічне училище, яке закінчив з відзнакою у 1973 році, одержавши спеціальність «Учитель початкових класів». 1973–1974 рр. працював учителем математики Товстенської середньої загальноосвітньої школи Гусятинського району Тернопільської області. У 1974–1979 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Тернопільського педінституту. У 1979 році закінчив з відзнакою Тернопільський педінститут за спеціальністю «Учитель математики і фізики». З 1979–1981 рр. працював учителем математики в Зарічанській восьмирічній школі, а в 1981–1982 рр. учителем початкових класів ЗОШ №  13 м. Тернополя. 1982–1987 рр. – завідувач кабінету початкового навчання Тернопільського обласного інституту удосконалення вчителів. У 1987–1990 рр. навчався в аспірантурі НДІ педагогіки УРСР.
З 1990 року працює в Тернопільському педагогічному інституті на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови підготовки молодших школярів до вивчення нового матеріалу», одержавши науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З 1993–1994 рр. – заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів.
   З 1994 року доцент, а з 1996 року по 2005 рік завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання.
   У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему «Система підготовки майбутніх учителів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості».
   Досвід педагогічної діяльності – 44 роки.
   Проходив стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, з 1 листопада 2017 року по 1 грудня 2017 року.
   Сфера наукових інтересів – особливості організації освітнього процесу в початковій школі сільської місцевості та проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в ній.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Онишків Зіновій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент // Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: сторінки історії та сьогодення, 2001–2011 рр. / редкол.: В. Чайка, В. Поліщук, Ю. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. Кравця ; техн. ред. Л. Мерва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 52–53.


***


2.    Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : дисертація д-ра педагогічних наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Онишків Зіновій Михайлович ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 439 с.


3.    Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : автореферат дис. д-ра педагогічних наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Онишків Зіновій Михайлович ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – 36 с.


***


4.    Збірник нормативних документів з освіти та виховання / редкол.: В. О. Вихрущ, Я. П. Кодлюк, С. М. Корнієнко [та ін.] ; упоряд. З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 172 с.


5.    Інновації у сучасній початковій школі / [упоряд. З. М. Онишків]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – 254 с.


6.    Літературне читання : зошит до підручника В. О. Науменко : 2 клас / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 80 с.


7.    Літературне читання : зошит до підручника В. О. Науменко : 2 клас / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2017. – 80 с.


8.    Літературне читання. Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : навчальний посібник : 2 клас : / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 80 с.


9.    Літературне читання. Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : навчальний посібник : 2 клас : / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2014. – 56 с.


10.    Літературне читання. Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : навчальний посібник : 2 клас / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 80 с.


11.    Літературне читання. Перевірка досвіду читацької діяльності та навички читання вголос : навчальний посібник : 2 клас / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2016. – 56 с.


12.    Літературне читання. Перевірка досвіду читацької діяльності та навички читання вголос : навчальний посібник : 2 клас / Н. О. Будна, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2017. – 80 с.


13.    Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі : навчальний посібник для студентів педагогічних факультетів спеціальність «Початкова освіта» / Зіновій Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 207–211.


14.    Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Зіновій Онишків. – 2-ге вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 207–211.


15.    Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Зіновій Онишків. – [3-тє вид., переробл.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2013. – 224 с.


16.    Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі : навчальний посібник / З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 224 c.


17.    Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі : навчальний посібник / З. М. Онишків. – 2-ге вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 224 с.


18.    Основи управління закладом загальної середньої освіти : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2018. – 192 с.


19.    Основи школознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 1996. – 104 с.


20.    Основи школознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 173 с. – Бібліогр. в кінці розд.


21.    Основи школознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. – 2-ге вид. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 1999. – 96 c.


22.    Основи школознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 176 с.


23.    Основи школознавства : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. – Тернопіль : [Поліграфіст], 1996. – 104 с.


24.   Педагогіка вчителя початкової школи: програма навчального предмета / Я. П. Кодлюк, З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 56 с.


25.    Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості : монографія / З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 382 с.


26.    Початкова школа на перехресті проблем : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27–29 квітня 2004 р. / редкол.: А. Вихрущ, В. Мельничайко, З. Онишків [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 84 с.


27.    Русский язык. Рабочая тетрадь для школ с украинским языком обучения. 2 класс : в 2 ч. Ч 1 / Н. Б. Шост, З. М. Онышкив. – Тернополь : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 48 с.


28.    Русский язык. Рабочая тетрадь для школ с украинским языком обучения. 2 класс : в 2 ч. Ч 2 / Н. Б. Шост, З. М. Онышкив. – Тернополь : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 64 с.


29.    Сучасна початкова школа: проблеми, пошуки, знахідки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18–19 квітня 1996 р. Ч. 1. Становлення та розвиток початкової освіти на Україні. Проблеми організації навчального процесу в початковій школі. / редкол.: З. М. Онишків [та ін.]. – Тернопіль : [ТДПІ], 1996. – 148 с.


30.    Тестові завдання з педагогіки : навчальний посібник для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів / З. М. Онишків. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. – 116 с.


31.    Українська мова. 2 клас : зошит для списування до підручника М. С Вашуленко, С. Г. Дубовик / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 32 с.


32.    Українська мова. 3 клас : зошит для списування до підручника М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 32 с.


33.    Українська мова. 3 клас : зошит для списування до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / упоряд.: О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2015. – 32 с.


34.    Українська мова : конспекти уроків до підручника М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської : 3 клас : / Л. П. Вашків, Н. Я Кордуба, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2017. – 264 с.


35.    Українська мова : конспекти уроків до підручника М. С. Вашуленка, С. І. Дубовик, О. І. Мельничайко : 4 клас / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2016. – 240 с.


36.    Українська мова. 2 клас : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 1 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 64 с.


37.    Українська мова. 2 клас : робочий зошит : в 2 ч. Ч. 2 / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 48 с.


38.    Українська мова. 2 клас : робочий зошит / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2014. – 64 с.


39.    Уроки української мови. 2 клас : посібник для вчителя / О. П. Онишків, З. М. Онишків, Л. П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2014. – 64 с.


***


40.    Аналіз стану готовності майбутніх учителів до роботи в сільській початковій школі / З. М. Онишків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 9–17.


41.    Використання можливостей завдань підручників для індивідуалізації навчальної роботи на уроках у початковій школі / З. Онишків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 6. – С. 84–90.


42.    Динамика сформированности готовности будущих учителей к работе в начальной школе сельской местности [Електронний ресурс] / З. М. Онышкив // Концепт : научно-методический електронный журнал. – 2015. – № 7. – С. 146–150. – Режим доступа: http://e-kon-cept.ru/2015/15252.htm.


43.    Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів до впровадження освітніх інновацій у початковій школі / З. М. Онишків // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 15 : Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – С. 155–157.


44.    Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Молодий вчений. – 2015. – № 8. – С. 122–127.


45.    Модернізація мережі початкових шкіл сільської місцевості / З. М. Онишків // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland fnd Ukraine» : Conference Proceedings, May 5–6. – Sandomiers, 2017. – Р. 23–26.


46.    Мультимедіа в початковій школі / З. М. Онишків // Початкова школа. – 2012. – №  5. – С. 48–51.


47.    Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – початкова школа»: шляхи забезпечення наступності / З. М. Онишків // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 10. – С. 372–376.


48.    Ознайомлення майбутніх учителів з особливостями роботи різних типів сільських початкових шкіл / З. М. Онишків // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakicka conference «Applied Scientific News – 2012» (Praga, «Dny vedy – 2012»). Dil 26. Pedagogika. – Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – Р. 44–48.


49.    Ознайомлення студентів з використанням комп'ютерної мультимедіа в початковій школі / З. М. Онишків // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у системі вищої освіти. – 2011. – С. 124–129. – Бібліогр. в кінці ст.


50.    Ознайомлення студентів з дидактичними умовами підготовки молодших школярів до вивчення нового матеріалу / З. М. Онишків // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 167–171.


51.    Ознайомлення студентів з основними напрямами модернізації початкової освіти у відповідності до вимог нового Державного стандарту загальної початкової освіти / З. М. Онишків // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти. – 2013. – С. 10–14. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Ознайомлення студентів із особливостями роботи початкової школи сільської місцевості / Зіновій Онишків // Проблеми педагогічних технологій. – 2002. – Вип. 3. – С. 230–235. – Бібліогр. в кінці ст.


53.    Організація виховної роботи в сільській початковій школі / Зіновій Онишків // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 58–60.


54.    Організація педагогічної практики студентів у країнах зарубіжжя / З. М. Онишків // Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Умань, 10–11 жовтня 2013 року). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – С. 72–75.


55.    Особливості вивчення навчальної дисципліни «Вступ до педагогічної професії» в умовах кредитно-модульної системи навчання / З. М. Онишків // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – 2005. – Ч. 3. – С. 112–115.


56.    Особливості організації індивідуального навчання учнів початкової школи сільської місцевості / З. Онишків, Я. Морська // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 45–47.


57.    Педагоги новатори про особливості організації освітнього процесу в умовах сільської школи / З. М. Онишків // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2018. – Вип. 2. – С. 125–132.


58.    Педагогические условия подготовки будущих учителей к работе в сельской начальной школе [Електронний ресурс] // Концепт. – 2014. – № 10. – С. 1–9. – Режим доступу: http://e-koncept.ru/2014/14271.htm.


59.    Педагогічна практика як засіб підготовки студентів до професійної діяльності / З. М. Онишків // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України / голов. ред. В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 22 (1–2017), ч. 1. – С. 166–171.


60.    Підготовка майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы : материалы международной научно-практической конференции (Симферополь, 31 января 2013 г.). – Симферополь : Оджакъ, 2013. – С. 196–197.


61.    Підготовка студентів до роботи в умовах малочисельної початкової школи / З. М. Онишків, О. П. Онишків // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції. – 2008. – С. 169–171.


62.    Подготовка студентов к организации обучения по индивидуальной форме / З. М. Онышкив // Начальная школа. – 2014. – № 6. – С. 70–75.


63.    Початкова школа сільської місцевості : сутність поняття / З. М.  Онишків // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 480–484.


64.    Проблема індивідуалізації навчання у практиці роботи сільської початкової школи / З. Онишків, О. Онишків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 4. – С. 59–63.


65.    Розвиток початкової освіти в умовах національного відродження України / З. М. Онишків // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014. – № 51. – С. 206–212. – Бібліогр. в кінці ст.


66.    Середовищний підхід в організації навчально-виховного процесу в сільській початковій школі / З. М. Онишків // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 5. – С. 62–64.


67.    Стан готовності майбутніх учителів до роботи в сільській початковій школі / З. М. Онишків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 9–17. – Бібліогр. в кінці ст.


68.    Стандартизация профессионально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов в зарубежных странах / З. М. Онышкив // Ярославский педагогический вестник. Сер. Психолого-педагогические науки. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 95–101.


69.    Формування готовності майбутніх учителів до організації навчально-виховного процесу в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : збірник тез та виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука (Рівне, 3–4 жовтня 2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2013. – С. 236–238.


70.    Формуємо вміння планувати навчальну діяльність / З. Онишків // Початкова школа. – 2006. – № 6. – С. 50–53.


***

71.Training of future teachers to the work in primary school in rural area / Onyshkiv Z. // Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – N 4 (57). – S. 1–6.


Список підготувала М. Л. Папай
березень 2019 р., 71 джерело

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners