Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Життя в ім’я науки та України»
(170-річчя від д/н Івана Пулюя – укр. вченого-фізика, винахідника, громадського діяча, перекладача)

1. "...Не списами, а живим словом" : [до 95-річчя від дня сметрі Івана Пулюя] / підгот. Ольга Збожна .// Вільне життя. – 2013. – 1 лют. (№ 9). – С. 6.

2. Видатні діячі м. Тернополя / Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 5-6.

3. Вони прославляли та прославляють... Тернопільщину // Позакласний час. – 2010. – № 12. – С. 55-60, 69-74.

4. Дуда, І. М.  Тернопільщина літературна : 325 імен на карті області : путівник / І. М. Дуда. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ облполіграфвидаву, 1990. – 76 с.

5. Заставний, Ф. Д.  Іван Пулюй великий патріот України : малознані сторінки творчості / Ф. Д. Заставний. – Львів : ЛДУ, 1996. – 79 с.

6. Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка Т. 1 / редкол.: М. Андрейчин, Р. Гром'як, А. Гудима [та ін.]. – Тернопіль : Рада, 2004. – 316 с.

7. Збожна, О.  Від таємних "Громада" до легальної Січі" : до 145-річчя заснування українською молоддю у Відні "Академічного Товариства "Січ" / Ольга Збожна // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 1.

8. Збожна, О.  Друге повернення пам'яті про Івана Пулюя в Україну / О. Збожна // Літературний Тернопіль. – 2010. – № 4. – С. 98-103.

9. Іван Пулюй : [науково-дослідницька робота вченого] // Фізика в школах України. Позакласна робота. – 2014. – № 10. – С. 1–4 [кольорова вкладка].

10. Іванова, Л. П.  Іван Пулюй – "безмежна" людина : інсценізований вечір / Л. П. Іванова // Фізика в школах України. Позакласна робота. – 2014. – № 10. – С. 12–16. – Бібліогр. в кінці ст.

11. Ім'я, повернене із небуття : з нагоди 165-річчя від дня народження Івана Пулюя / В. Козирський, В. Манжара, О. Рокіцький, В. Шендеровський // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 11. – С. 43-37.

12. Козачок, О.  Іван Пулюй видатний фізик, електротехнік, письменник : фізичний літературно-музичний вечір / О. Козачок // Фізика. Шкільний світ. – 2010. – № 6. – С. 15-24.

13. Костюк, С.  Окраденої долі суть : до 160-річчя від дня народження Івана Пулюя / С. Костюк // Рада. – 2005. – № 1. – С. 49-50.

14. Липак, С. І.  Вклад видатних вчених Тернопільщини у розвиток світової науки : дипломна робота / С. І. Липак ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, хім.-біолог. фак. ; наук. кер. В. О. Яковлєв. – Тернопіль, 2005.

15. Маланюк, П. М.  Фрагменти з історії просвітницького сподвижництва в Галичині : 100-літтю Тернопільської української гімназії присвячується / П. М. Маланюк, О. Столярчук, М. П. Маланюк. – Тернопіль : Збруч, 1998. – 68 с.

16. Мантула, Н. В.  Праці Івана Пулюя : [урок-конференція з фізики :11 кл.] / Н. В. Мантула // Фізика в школах України. – 2009. – № 2. – С. 28-31.

17. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 4. Вчені України – лауреати міжнародних премій і нагород / редкол.: Я. С. Яцків, О. М. Гузь, О. С. Онищенко [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2011. – 190 с.

18. Обкрадений геній : [до 167-ї річниці з дня народження Івана Пулюя] // Нова Тернопільська газета. – 2012. – 8–14 лют. (№ 6). – С. 4.

19. Остапенко, О.  Рентген чи Пулюй : за 14 років до відкриття 1895р. Рентгеном Х-променів І. Пулюй сконструював і запатентував лампу, яка давала можливість просвічувати предмети / О. Остапенко // Дивосвіт. – 2008. – № 1. – С. 20-21.

20. Першовідкривач Х-променів : [І. Пулюй] / В. Шендеровський, М. Кононенко, С. Рейнберг // Юний технік України. – 2007. – № 2. – С. 2–5.

21. Петрик, М.  Іван Пулюй і українська національна ідея / М. Петрик // Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Тернопіль : Рада, 2004. – Т. 1. – C. 294–302.

22. Повернення із забуття : невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ / Р. І. Августин, Ю. В. Буган, Ю. Г. Бачинський, Г. М. Возняк. – Тернопіль : Лілея, 1995. – 78 с.

23. Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання : тези доповіді студ. наук. конф., присв'яченої 150-річчю з дня народження І. Пулюя, 17–20 квіт. 1995 р. / редкол.: О. М. Шаблій, П. В. Ясній, В. Г. Кушик [та ін.]. – Тернопіль : ТПІ, 1995. – 246 с.

24. Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – К. : Вища шк., 2003. – 783 с.

25. Пулюй, І.  Україна і її міжнародне політичне значення : [історія українсько-російських відносин] : уривок / І. Пулюй // Дивосвіт. – 2014. – № 2. – С. 27–29.

26. Сидоренко, В. К.  Чи все ми знаємо про Україну? / В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, Р. О. Захарченко // Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи : методичний посібник для вчителів / за ред. Д. О. Тхоржевського. – К., 1999. – С. 219–242.

27. Сповнене праці життя : до 160-річчя від дня народження Івана Пулюя // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 2. – С. 56–59.

28. Тисячоліття : поетичний переклад України-Русі. Антологія / упоряд. та автор передмови М. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 1995. – 693 с.

29. Україна. Міністерство освіти і науки, [молоді та спорту], Видатні постаті України кінця ХVIII початку ХХ століть : програма допрофільного курсу : 9 клас / Україна. Міністерство освіти і науки, [молоді та спорту] // Історія України. Шкільний світ. – 2011. – № 2. – С. 8–23.

30. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за ред. Б. Лановика. – Тернопіль, 1997. – 232 с.

31. Хомів, П.  Перлина Надзбруччя : презентує Гусятинщина / П. Хомів // Рада. – 2007. – № 5. – С. 17–32.

32. Хто є хто на Тернопільщині : видатні земляки : довідково-біографічне видання. Вип. 2 / редкол.: В. Й. Бачинський, В. В. Болгов, А. В. Вихрущ [та ін.]. – К. : УАГТЗЛ, 2005. – 224 с. : іл.

Дивитись покажчик на сайті Тернопільської обласної бібліотеки ім. Затонського www library te ua/

Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України : бібліографічний покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; уклад. Л. Оленич ; вебліогр. список Г. Онисько. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2010.  84 с. – (Родом з України ; вип. 6).

Список підготувала
Тененьська С. Б.
Лютий 2015 р. (32 дж.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners