«Арт-терапія : лікування мистецтвом»

 

Бібліографічний список літератури

 

1. Секрети внутрішньої гармонії / автор-укладач Л. В. Туріщева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 14. – С. 20-2–20-5 [вкладка].

 

2. Бернацька, О.  Виховання самостійної особистості засобами філіо-арт-терапії / О. Бернацька // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 16. – С. 3–7.

 

3. Бєлогурова, М.  Арт-терапевтичний супровід дошкільників / Марина Бєлогурова // Психолог дошкілля. – 2013. – № 4. – С. 1–16.

 

4. Битоцкая, Е. В.  Рисуночная методика «Моя трудная жизненная ситуація» как инструмент диагностики восприятия трудной ситуации / Е. В. Битоцкая, Е. В. Карцева // Журнал практического психолога. – 2013. – № 4. – С. 102–132. – Библиогр. в конце ст.

 

5. Болотова, Н. П.  Мозарт-терапия в практической психологии / Н. П. Болотова // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 3/4. – С. 19–30.

 

6. Борздыко, Ю. Е.  Метод арт-терапии в тренинге личностного роста для подростков / Ю. Е. Борздыко // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2007. – № 2. – С. 123–127.

 

7. Бреусенко-Кузнецов, О.  Застосування казки в контексті групової арт-терапії / О. Бреусенко-Кузнецов // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 39. – С. 15–20.

 

8. Ветко, Г.  Арт-терапия в работе психолога детского лагеря отдыха / Г. Ветко, К. Кавизина // Психолог. – 2014. – № 7, спецвипуск : Психолог у дитячому літньому оздоровчому таборі. – С. 52–55.

 

9. Власюк, М.  Арт-терапія : лікування мистецтвом / М. Власюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 7/8. – С. 90.

 

10. Вознесенська, О.  Арт-терапії сім`ї / О. Вознесенська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 39. – С. 9–14.

 

11. Вознесенська, О.  Особливості арт-терапії як методу / О. Вознесенська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 39. – С. 5–8.

 

12. Вознесенська, О.  Простір арт-терапії: можливості й перспективи : Друга міждисциплінарна науково-практична конференція / О. Вознесенська // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 39. – С. 2–4.

 

13. Вознесенська, О.  Шляхом арт-терапії у пошуках натхнення / Ольга Вознесенська // Психолог. – 2011. –

№ 17. – С. 3–5.

 

14. Вознесенська, О.  Арт-терапевтична майстерність : радість й розвиток для всієї сім'ї / О. Вознесенська,

М. Сидоркіна // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 1. – С. 24–26.

 

15. Волошина, М.  Арт-терапія у роботі зі студентами в період адаптації до навчання / Марія Волошина // Психолог. Шкільний світ. – 2013. – № 13/14. – С. 107–112.

 

16. Выдайко, Т. А.  Эмоционально-образная терапия в работе с подростками, направленная на развитие взаимоотношений с родителями : психолог социальной службы: содержание и организация деятельности /

Т. А. Выдайко, Л. А. Новоселова, Н. В. Черепанова // Работник социальной службы. – 2009. – № 6. – С. 80–83.

 

17. Галамейко, Н.  Мелодія душі : арт-терапевтичний клуб для педагогів ДНЗ / Наталія Галамейко // Психолог дошкілля. – 2014. – № 2. – С. 18–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 

18. Галіцина, Л.  Корекція страхів : [цикл занять методами арт-терапії] / Людмила Галіцина // Психолог. – 2015. – № 17/18. – С. 60–68. – Бібліогр. в кінці ст.

 

19. Галіцина, Л.  Методика «Витинанка «Дерево»: відчуй силу роду : [арт-терапія] / Людмила Галіцина // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 32. – С. 25–29.

 

20. Горбова, С. А.  Музикотерапія. Досвід чи інновація? / С. А. Горбова // Логопед. – 2012. – № 12. – С. 10–13.

 

21. Грецов, А. Г.  Применение арт-терапии в психологических тренингах со старшеклассниками и студентами / А. Г. Грецов // Психология и школа. – 2004. – № 3. – С. 74–80.

 

22. Грищенко, Н.  Досвід використання арт-терапії у роботі з дітьми-жертвами домашнього насильства / Наталія Грищенко // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 528–531. – Бібліогр. в кінці ст.

 

23. Деркач, О.  Арт-терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 2. – С. 25–28.

 

24. Деркач, О. Є.  Впровадження елементів музичної терапії в навчальний процес підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Є. Деркач, М. Вацьо // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 54–56.

 

25. Дмитрієва, Л.  Арт-терапія в роботі практичного психолога : [в дошкільному дитячому закладі] / Людмила Дмитрієва // Психолог дошкілля. – 2014. – № 8. – С. 31–41.

 

26. Дутчак, У.  Арт-терапія як засіб естетичного виховання підлітків / У. Дутчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: А. Вихрущ, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 5. – С. 134–139.

 

27. Животенко, Л.  Арт-терапія : популярні методи в роботі психолога / Леся Животенко // Психолог дошкілля. – 2016. – № 1. – С. 26–27.

 

28. Животенко, Л.  Арт-терапія як інноваційна технологія у позашкільному навчальному закладі / Леся Животенко // Психолог дошкілля. – 2016. – № 1. – С. 4–8.

 

29. Животенко, Л.  Я – скарб : авторська арт-терапевтична методика / Леся Животенко // Психолог дошкілля. – 2016. – № 1. – С. 28–30.

 

30. Журавлева, М. А.  Арт-терапия как средство преодоления тревожности у подростков / М. А. Журавлева // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 8. –  С. 28–30.

 

31. Заболотна, Н.  Арт-терапія у психологічному супроводі дітей, що зазнали насильства / Наталія Заболотна // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 538–540. – Бібліогр. в кінці ст.

 

32. Зборюк, Т. П.  Арт-терапевтичні технології у психокорекційній практиці / Т. П. Зборюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 23–31.

 

33. Злочевська, Л. С.  Арт-терапія у професійному самовизначенні учнівської молоді / Л. С. Злочевська // Професійно-технічна освіта. – 2013. – № 1. – С. 46–49.

 

34. Зорин, С. С.  ИЗО-терапия - средство психической гармонизации и развития человека / С. С. Зорин // Изобразительное искусство в школе. – 2006. – № 5. – С. 54–57.

 

35. Іванюк, Н.  «Кольорові казки» лікують, розвивають, розважають : [кольоротерапія] / Наталя Іванюк // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 16–17.

 

36. Кваша, Т.  Ми до тебе, казко, в гості завітали : розвивальне заняття з використанням арт-терапії / Тетяна Кваша // Психолог дошкілля. – 2014. – № 5. – С. 36–38.

 

37. Кондрицька, О. І.  До проблеми особистісно-орієнтованого виховання дитини засобами арт-терапії /

О. І. Кондрицька // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету

ім. К. Д. Ушинського. – 2004. – Вип. 12. – С. 41–46.

 

38. Краснікова, Н. І.  Казка та малюнок у житті дитини / Н. І. Краснікова // Психологічна газета. – 2006. –

№ 20. – С. 13–14.

 

39. Крыжко, Г. Ю.  Танцевальная терапия в работе практического психолога / Г. Ю. Крыжко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2014. – № 9. – С. 10–15.

 

40. Куб’як, Н.  Арт-терапія як засіб реабілітації дітей та підлітків, які постраждали від насильства / Наталія Куб’як // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 556–558. – Бібліогр. в кінці ст.

 

41. Куртішова, І.  Арт-терапія для дітей : майстер-клас для педагогів / Інга Куртішова // Психолог дошкілля. – 2015. – № 7. – С. 24–26.

 

42. Михайлова, І. В.  Особливості використання методів арт-терапії в психокорекції турботи про себе в ранній юності / І. В. Михайлова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 7. – С. 40–43.

 

43. Моисеева, Л. М.  Проблема развития личности и артпсихология / Л. М. Моисеева // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 2. – С. 57–62.

 

44. Новик, И. П.  Арт-терапия в социальной реабилитации несовершеннолетних / И. П. Новик // Социальная работа. – 2008. – № 4. – С. 55–56.

 

45. Носова, Е. С.  Применение методов арт-терапии в работе Центра социального обслуживания населения / Е. С. Носова // Работник социальной службы. – 2009. – № 2. – С. 60–67.

 

46. Оденцова, В. М.  Використання символ-драми й арт-терапії в коригувальній роботі з подолання дитячих страхів у консультативній практиці / В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 4. – С. 8–17. – Бібліогр. в кінці ст.

 

47. Оденцова, В. М.  Використання символ-драми й арт-терапії у подоланні дитячих страхів /

В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 13–22.

 

48. Осадчук, Л.  «Швидка допомога» : мистецтво оригамі / Л. Осадчук // Психолог. Шкільний світ. – 2005. –

№ 41. – С. 28–30.

 

49. Осадчук, Л.  Спосіб життя оригамі. Оригамі в педагогіці й арт-терапії / Л. Осадчук // Психолог. – 2007. –

№ 18/19. – С. 39–43.

 

50. Павленко, Л. П.  Казки і поезії у житті дитини або джерела дитячої творчості і саморозвитку особистості / Л. П. Павленко // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2006. – № 1. – С. 1–9.

 

51. Підлипна, Л. В.  Психотерапія мистецтвом : програма з основ арт-терапії / Л. В. Підлипна // Психологічна газета. – 2008. – № 5. – С. 10–32.

 

52. Підлипна, Л. В.  Психотерапія мистецтвом : програма з основ арт-терапії / Л. В. Підлипна // Психологічна газета. – 2008. – № 6. – С. 3–15. – Закінч. Поч.: № 5.

 

53. Полозюк, Ю.  Застосування технік фототерапії в діяльності психолога / Юлія Полозюк // Психолог. – 2014. – № 23. – С. 21–23.

 

54. Полякова, Н.  Корекція емоційно-поведінкових розладів засобами музичної терапії / Н. Полякова // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 39. – С. 27–31.

 

55. Рибак, О.  Арт-терапія в роботі з розумово відсталими дітьми / Ольга Рибак, Євгенія Пархомчук, Тетяна Шлапацька // Дефектолог. – 2015. – № 4. – С. 7–9. – Бібліогр. в кінці ст.

 

56. Скнар, О.  Арт-терапевтична техніка «колаж» у роботі психолога / О. Скнар // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 9. – С. 12–14.

 

57. Скорченко, Ю.  Арт-терапія – профілактика емоційних і психологічних негараздів / Ю. Скорченко // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С. 62–63.

 

58. Сорока, О. В.  Арт-терапія як засіб корекції важковиховуваності молодших школярів-вихованців притулку для неповнолітніх / О. В. Сорока // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк,

В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 4. – С. 177–183. – Бібліогр. в кінці ст.

 

59. Старикова, С.  Арт-терапевтические методы в школе / С. Старикова // Социальная педагогика. – 2008. – № 1. – С. 77–82.

 

60. Старовойтов, А. В.  Содержательные и процессуальные особенности арт-терапии / А. В. Старовойтов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 5. – С. 70–72.

 

61. Стреж, Л.  Техніка «мандала» : [техніка з трансперсонального напряму арт-терапії] / Людмила Стреж // Психолог дошкілля. – 2013. – № 1. – С. 18–21.

 

62. Субботіна, В.  Родзинки техніки «ошибана» : флористика / Валентина Субботіна // Квіти України. – 2013. – № 2. – С. 28–31.

 

63. Терлецька, Л. Г.  Арт-терапія як метод дослідження творчого аспекту психічного здоров’я особистості /

Л. Г. Терлецька // Психологічна газета. – 2006. – № 1. – С. 3–14.

 

64. Черкашина, Д.  Кольорові емоції : використання елементів арт-терапії в роботі практичного психолога ДНЗ / Діана Черкашина // Психолог дошкілля. – 2014. – № 5. – С. 23–31.

 

65. Чернявська, О.  Сприйняття кольору дітьми / О. Чернявська // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 17. – С. 25–27.

 

66. Шестопалова, К. М.  Використання методів арт-терапії в роботі з інтимно-особистісними проблемами юнаків / К. М. Шестопалова // Світ виховання. – 2010. – № 1. – С. 28–30.

 

67. Шестопалова, О. П.  Художня творчість та арт-терапія в роботі експериментального навчального закладу / О. П. Шестопалова // Світ виховання. – 2010. – № 1. – С. 10–16.

 

68. Шидлюх, С.  Аналіз зарубіжного досвіду використання арт-терапії у корекційній роботі з дітьми-жертвами насилля / Сюзанна Шидлюх // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 129–132. – Бібліогр. в кінці ст.

 

69. Шитікова, М.  Пластилінові етюди : [арт-терапія] / Марина Шитікова // Психолог. Шкільний світ. – 2013. – № 3. – С. 52–53.

 

70. Юрків, Я.  Арт-терапевтичні методики як засіб реабілітації розумово відсталих дітей / Я. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 59–65.

 

71. Якубовська, Н.  Корекція страхів : арт-терапевтичні методики для дітей 5–10 років / Н. Якубовська // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 43. – С. 17–26.

 

72. Янгичев, Е.  Флористический коллаж как средство арт-терапии / Е. Янгичев // Искусство в школе. – 2009. – № 5. – С. 51–54.

 

73. Янгичер, Е. В.  Арт-терапия в развитии позитивного эмоционального реагирования подростков /

Е. В. Янгичер // Искусство и образование. – 2009. – № 6. – С. 149–161.

 

74. Янчишин, В. Н.  Інтуїційне музиціювання – цікавий напрям арт-терапії / В. Н. Янчишин // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 12. – С. 6–12.

 

Підготувала Л. І. Красовська
квітень 2016 р. (74 джерела)

Add comment


Security code
Refresh

Міністерство освіти і науки України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks