«Науково-педагогічна діяльність Ятищук Оксани Василівни»
(до 55-річчя від дня народження педагога,
 кандидата історичних наук, доцента)
Ятищук

   Ятищук Оксана Василівна (3 травня 1961, м. Тернопіль) – український вчений-історик, педагог, громадсько-освітня діячка. Кандидат історичних наук, доцент.
   Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут (1985).  У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Побут та звичаї українського народу у творчості

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка». Працює на кафедрі стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Авторка понад 30 наукових праць, більшість яких присвячені культурно-просвітницькій та громадській діяльності Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Ятищук Оксана Василівна : [кандидат історичних наук, доцент] // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 23–24.


2.   Ятищук, О. В.  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : [монографія] / Оксана Ятищук. – 2-ге вид. допов., переробл. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 176 с.


3.    Ятищук, О.  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко в духовній історії України : [монографія] / Оксана Ятищук. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 176 с.


4.  Ятищук, О.  Григорій Квітка-Основ’яненко – культурно-просвітницький та громадський діяч Cлобожанщини кінця ХVIII – початку XIX ст. = Hryhoriy Kvitka-Osnovyanenko as a cultural-enlightening and civil leader of Slobozhanshchyna in end of the ХVIII - the first half of the XIX century / Оксана Ятищук // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : Лілея, 2005. – Ч. 1. – С. 61–88. – Бібліогр. в кінці ст.


5.   Ятищук, О.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко в історії української національної культури // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПІ], 1997. – Bип. 6. – С. 188–198. – Бібліогр. в кінці ст.


6.   Ятищук, О.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко як етнограф // Етнос, культура, нація : матеріали міжнародної наукової конференції Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського HAH України. – Дрогобич, 1999. – С. 57–62.


7.   Ятищук, О.  Головні убори українських селян кінця XVIII – початку XX cт. (на прикладі творів

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПУ], 2001. – Bип. 13. С. 63–66.


8.   Ятищук, О.  Діти в обрядах та віруваннях українського та філіпінського народів / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 204–209. – Бібліогр. в кінці ст.


9Ятищук, О.  До питання вивчення історії єврейського народу / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький [та ін.]. – Тернопіль : [ТДПУ], – 2003. – Вип. 2. – С. 204–209.


10.   Ятищук, О.  Дослідження з етнографії Слобожанщини у XVIII ст. / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 1. – С. 310–317. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


11.   Ятищук, О.  Життя і громадська діяльність Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Громяк, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 2(7). – С. 180–190.– Бібліогр. в кінці ст.


12.   Ятищук, О.  Звичаєве право та народна мораль в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТНПУ], 2006. – Вип. 1. – С. 101–105.


13.   Ятищук, О.  Звичаєве право та народна мораль українського народу (на прикладі творів класичної української літератури) / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець,

Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2015. – Вип. 2, ч. 1. – С. 187–190. – Бібліогр. в кінці ст.


14.    Ятищук, О.  Історіографія етнографічного дослідження Слобожанщини XVIII ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, П. Брицький, [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 1. – С. 174–177.


15.    Ятищук, О.  Михайло Палій – представник української еміграції в Америці / Оксана Ятищук, Віта Лопух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія  / [за заг. ред. М. М. Алексієвця]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – Вип. 2 : Українська історична біографістика: забуте і невідоме, ч. 2 : До 15-річчя історичного факакультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка – С. 167–175. – Бібліогр. в кінці ст.


16.    Ятищук, О.  Народна демонологія як елемент етнографічних досліджень В. Гнатюка / Оксана Ятищук // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець,

М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 6/7 : 20-й річниці Незалежності України присвячується. – С. 260–267. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


17.    Ятищук, О.  Обряд сватання на Слобожанщині в твоpax Г. Квітки-Основ’яненка // Україна на шляху до незалежності і демократії : тематичний збірник праць викладачів, студентів і аспірантів історичного факультету. – Тернопіль : ТДПІ, 1996. – С. 104–110.


18.   Ятищук, О.  Парадигма українського народного костюма (на прикладі творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: Р. Гром’як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 2 (10) : До 130-річчя з дня народження В. Гнатюка.  – С. 441–450.


19.   Ятищук, О. В.  Побут та звичаї українського народу в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка : [монографія] / Оксана Ятищук. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 124 с.


20.   Ятищук, О.  Проблема вивчення етнічних релігій в курсі «Релігієзнавство» / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця, А. М. Колодного. – Тернопіль : [ТДПУ], 2002. – Вип. 4 : Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання у вищій школі. – С. 89–91.


21.    Ятищук, О.  Розвиток етнографічних знань Слобідської України в XIX ст. / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 292–296. – Бібліогр. в кінці ст.


22.   Ятищук, О.  Роль Г. Квітки-Основ’яненка у становленні й розвитку нової української літератури та української літературної мови / О. Ятищук // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 100–102.


23.     Ятищук, О.  Роль Г. Ф. Квітки-Основ’яненка у формуванні української літературної мови на народній основі // Українська мова: навчально-методичні та виховні аспекти. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 109–111.


24.   Ятищук, О.  Традиційна весільна обрядовість у літературній спадщині Г. Ф. Квітки-Основ’яненка // Етнологія. Фольклористика : матеріали IV Міжнародного конгресу україністів. – Кн. 1. – Одеса ; Київ : Вид-во Асоціації етнологів, 2001. – С. 298–307.


25.     Ятищук, О.  Трансформація фольклорного образу чорта в художній літературі (на матеріалі художньої прози Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) / О. Ятищук // Studia Methodologica : альманах / укладач І. В. Папуша. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25 : Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 254–257.


26.     Ятищук, О.  Українська народна кулінарія XVIII – почаку ХІХ ст. : за матеріалами художніх творів

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 194–201. – Біліогр. в кінці ст.


27.   Ятищук, О.  Фольклорно-етнографічні елементи в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» / Оксана Ятищук // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту / відпов. за вип. М. М. Алексієвець. – Тернопіль : [ТДПІ], 1994. –  Вип. 1. – С. 112–118.


28.    Ятищук, О.  Функціонування юденратів на Тернопільщині у період німецької окупації / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Ятищук, О.  Християнські обряди в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка / О. Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : [ТДПУ], 2002. – Вип. 1. – С. 129–135.


30.  Ятищук, О.  Художній текст як етнографічне джерело / Оксана Ятищук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2014. – Вип. 1, ч. 1. – С. 209–214. – Бібліогр. в кінці ст.

Підготувала  Н. І. Пельо
травень 2016 р. (30 джерел).

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners