Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

 

«Могутні крила «Просвіти»
(140 років з часу заснування товариства «Просвіти» на Тернопіллі)


   Товариство «Просвіта», створене 8 грудня 1868 р. у Львові, було одноступеневою організацією. Статут товариства 1873 року змінив структуру, первинні осередки підпорядковувалися новоутвореним філіям. З ініціативи Олександра Барвінського, викладача Тернопільської учительської семінарії за підтримки його однодумців: о. С. Навроцького, катехита семінарії, П. Левицького, професора польської гімназії, К. Горбаля, заступника учителя української мови цієї ж гімназії, В. Лучаківського, адвоката та Л. Шеховича, судового службовця.
    Установчі збори 29 червня 1876 р. ухвалили створити філію в Тернополі (перша створена в с. Боротники неподалік м. Ходорова в 1875 р.). До складу, окрім Тернопільського, входили первинні осередки Збаразького, Теребовлянського, Скалатського, Гусятинського і Чортківського повітів. Головою обрано д-ра Володимира Лучаківського, а секретарем — Олександра Барвінського, який виконував основну роботу у філії. Мешканці сіл і міст Тернопілля масово вступали в члени «Просвіти», створювалися первинні осередки, утворювалися філії: у Підгайцях (1892), Бережанах (1895), Копичинцях (1897), Теребовлі (1903), Заліщиках і Зборові (1906), Бучачі (1907), Збаражі й Чорткові (1908), Скалаті (1909), Козові (1911), Новому Селі (1912), а після Першої світової війни — в Гримайлові (1924), Мельниці-Подільській (1925), Підволочиську (1927) і Монастириську (1928). Найбільше членів «Просвіти» тоді було у Тернопільському, Збаразькому і Скалатському повітах. Філії проводили жваву культурно-освітню діяльність серед мешканців, зокрема селянства.

 

1.    "Молода Просвіта" : минуле, сьогодення, перспективи // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 26–38.


2.    "Молода Просвіта" Тернопільщини : присвячено молодим просвітянам Тернопільщини - активним учасникам Помаранчевої революції в Україні / за ред. С. Костюка ; упоряд. Б. Головин ; вступ. сл. О. Герман. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – 191 с.


3.    "Просвіта" Тернопільщини: етапи утвердження // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 39–44.


4.    Алексієвець, М.  Роль "Просвіти" у національно-політичному житті та піднесенні національної свідомості українства Східної Галичини / М. Алексієвець, М. Алексієвець, С. Бондаренко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 19–21. – Бібліогр. в кінці ст.


5.    Алексієвець, М. М.  Діяльність "Просвіти" у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868-1914) / М. М. Алексієвець, І. С. Зуляк. – Тернопіль, 1999. – 184 с.


6.    Андрушків, Б.  Ваша слава не вмре, не загине...: подвижники нації / Б. Андрушків, О. Погайдак // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 3. – С. 100–108.


7.    Білик, Н.  Богдан Лепкий – почесний член товариства "Просвіта" / Надія Білик // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 211–215. – Бібліогр. в кінці ст.


8.    Білик, Н.  Просвітницька діяльність Богдана Лепкого / Н. Білик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак, О. Добржанський [та ін.] – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 2. – С. 88–92.


9.    Василишин, О.  Кременецька "Просвіта" як осередок літературно-мистецького життя краю 90-х років ХХ століття / Олег Василишин // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 170–173. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Велет світового визнання : діяльність Богдана Лепкого у Бережанській, Львівській та Краківській філіях " Просвіти" // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 84–90.


11.    Вітражі = Vitrazhi : "Храм книги-2" : з історії Музею книги / ред. Я. Шургот. – 2-ге вид. – Тернопіль ; Бережани : Джура, 1999. – 244 с.


12.    Гарат, Р.  Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті (початок ХХ ст.) / Р. Гарат // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи : зб. наук. праць. – Київ ; Чернівці : [б. в.], 1997. – Вип. 1. – С. 139-144.


13.    Гімн "Просвіти" / сл. В. Щурата ; муз. Я. Ярославченка // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 9.


14.    Гладюк, Т.  Взаємини Просвіти і "Скали" у міжвоєнний період / Тарас Гладюк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 129–135. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Головин, Б.  Діяльність Богдана Лепкого у Бережанській , Львівській та Краківській філіях " Просвіти" / Б. Головин // Тернопілля 98–99. – Тернопіль : Збруч, 2002. – Кн. 4. – С. 64-67.


16.    Головин, Б.  Такого змістовного дійства давно не було : [кременецька "Просвіта"] / Богдан Головин // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січ. (№ 3). – С. 4.


17.    Гриб, О.  Діяльність О. Барвінського у товаристві "Просвіта" / Оксана Гриб // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 191–195. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Гринчук, І.  Тернопільська "Просвіта" і родина Барвінських / Ірина Гринчук // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 185–190. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Грицан, А.  "Просвіта" і кооперативний рух на Прикарпатті у міжвоєнний період (1920–1930 рр.) / А. Грицан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 60–65.


20.    Груць, Г. М.  З історії товариства "Просвіта" / Г. М. Груць // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко та ін. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 25–27.


21.    Губ'як, В.  Міжнародні зв'язки просвітян Теребовлянщини з осередками товариства "Просвіта" в еміграції / Василь Губ'як // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 161–165. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Гуменюк, О.  Знищення "Просвіти" як один з методів радянізації західноукраїнських земель 1939–1941 рр. / Оксана Гуменюк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 67–69. – Бібліогр. в кінці ст.


23.    Гуцал, П.  Першовитоки тернопільської "Просвіти" / П. Гуцал // Літературний Тернопіль. – 2010. – № 4. – С. 106-109.


24.    Гуцал-Римар, Р. С.  Концертно-виконавська діяльність галицьких і подільських співацьких колективів "Просвіти" (порівняльний аналіз) / Р. С. Гуцал-Римар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; гол. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 2. – С. 132–136. – Бібліогр. в кінці ст.


25.    Дацків, І.  Діячі "Просвіти" – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції [Текст] / Ігор Дацків // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 57–64. – Бібліогр. в кінці ст.


26.    Дьяченко, Н.  Виникнення й розвиток товариства "Просвіта" в контексті відродження української національної ідеї / Наталя Дьяченко // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 22–24. – Бібліогр. в кінці ст.


27.    З когорти ратоборців : до 150- річчя від дня народження В. Барвінського // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С.138–140.


28.    Заставецька, Н.  Музейний аспект діяльності "Просвіти" у Східній Галичині / Наталія Заставецька // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст.


29.    Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка = Scientific Collection : присвяч. 140–річчю НТШ і 100–літньому ювілею Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Т. 8. Музеї Тернопільщини / редкол.: Б. Андрушків, У. Безпалько, Н. Білик [та ін.]. – Тернопіль : [Терно–граф], 2013. – 544 с.


30.     Зуляк, Г.  Видавнича діяльність "Просвіти" (1868–1914 рр.) / Галина Зуляк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. –
С. 3–5. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Зуляк, І. С.  Бібліотечний абонемент "Просвіти" як важливого чинника національного поступу в Західній Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. / Іван Зуляк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики : [у 2 вип.] / редкол.: Л. О. Зашкільняк, Н. В. Зелінська,
Р. Ф. Кирчів [та ін.]. – Львів : [ЛННБУ ім. В. Стефаника], 2010. – Вип. 2 (18). – С. 112–121. – Бібліогр. в кінці ст.


32.    Зуляк, І. С.  Взаємини "Просвіти" Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 1. – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.


33.    Зуляк, І. С.  Діяльність "Просвіти" в міжвоєнний період: аналіз архівних джерел Західної України / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Баженов, П. Брицький [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1. – С. 211–215.


34.    Зуляк, І. С.  Культурно-освітня праця М. Галущинського в діяльності "Просвіти" Західної України у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : [ТНПУ], 2005. – Вип. 2. – С. 157–162.


35.    Зуляк, І. С.  Організаційно-ідейні засади та культурно-просвітня діяльність товариства "Просвіта" в Західній Україні в міжвоєнний період / Іван Зуляк // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 5–19. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Зуляк, І. С.  Особливості організації та проведення "Просвітою" святкувань у Західній Україні в міжвоєнний період / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 220–228. – Біліогр. в кінці ст.


37.    Зуляк, І. С.  Особливості розвитку і характер діяльності фахових шкіл "Просвіти" у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : [ТНПУ], 2003. – Вип. 3. – С. 288–294.


38.    Зуляк, І. С.  Реформування організаційної структури "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. С. Зуляк ; редкол. : М. Алексієвець, Л. Алексієвець, П. Брицький, О. Добржанський та ін. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 1. – С. 57–66.


39.    Зуляк, І. С.  Стипендії "Просвіти" у Західній Україні міжвоєнного періоду / Іван Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 53–56. – Бібліогр. в кінці ст.


40.    Зуляк, І. С.  Театрально-аматорська діяльність осередків "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період (1919–1939) / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 3. – С. 98–105.


41.    Зуляк, І. С.  Українознавство в системі культурно-освітньої діяльності "Просвіти" в Західній Україні у міжвоєнний період / Іван Зуляк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [гол. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 51–58. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


42.    Зуляк, І. С.  Участь "Просвіти" у формуванні національної свідомості українців у Східній Галичині (кінець 60-х рр. ХІХ – початок ХХ ст.) / Іван Зуляк // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 5 : Україна - Європа - Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 1. – С. 117–125. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.


43.    Зуляк, І. С.  Ювілеї "Просвіти" як одна з форм консолідації української спільноти у міжвоєнний період (до 140-річчя з часу заснування "Просвіти") / І. С. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк; редкол.: М. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2008. – Вип. 3. – С. 70–83.


44.    Іваськевич, І. О.  Національно-визвольний рух на Підгаєччині за часів польської окупації в 1919–1939 рр. : в перекладі з архівних документів польської поліції / І. О. Іваськевич. – Тернопіль : Джура, 2007. – 260 с.


45.    Іздепська-Новіцька, М.  Основні напрями діяльності хорових гуртків товариства "Просвіта" у Західному Поділлі у 20–30-х рр. ХХ ст. / Марія Іздепська-Новіцька // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 78–81. – Бібліогр. в кінці ст.


46.    Карпець, М.  Іван Кивелюк як просвітній діяч : 1866–1922 рр. / Микола Карпець // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 204–207. – Бібліогр. в кінці ст.


47.    Кліш, А.  Співпраця Кирила Студинського з діячами "Просвіти" : кінець ХІХ – початок ХХ ст. / Андрій Кліш // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 207–211. – Бібліогр. в кінці ст.


48.    Кобеля, А.  "Молода Просвіта" першопроходців Теребовлянщини / А. Кобеля // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 53–56.


49.    Кобрин, Н.  Принципи та форми музичної діяльності товариства "Просвіта" в Східній Галичині / Н. Кобрин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак та ін. – Тернопіль : [ТНПУ], 2009. – Вип. 3. – С. 267–274.


50.    Костюк, С.  Фонд "Просвіти" у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї / С. Костюк // Рада. – 2005. – № 9. – С. 53–54.


51.    Кравчук, Л.  Кременецька "Просвіта" в 20–30-х роках ХХ ст. / Л. Кравчук, Л. Кравчук // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 51–53. – Бібліогр. в кінці ст.


52.    Крищук, Б. С.  Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі (1906-1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Крищук Богдан Степанович ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 20 с.


53.    Легкун, О.  Театрально-аматорська та музична діяльність Кременецької "Просвіти" у 1920–1942 роках / О. Легкун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 122–126.


54.    Малевич, А.  "Просвіта" на Збаражчині : історичний нарис / А. Малевич. – Збараж, 1995. – 57 с.


55.    Мищишин, І.  Просвітня діяльність українських громадських організацій релігійного спрямування (Галичина, поч. ХХ ст.) / І. Мищишин // Товариство "Рідна школа": історія і сучасність : науковий альманах / упоряд. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів : Львів. крайове т-во "Рідна школа", 2007. – Ч. 4. – С. 219–226.


56.    Мігоцький, З.  Діяльність товариства "Просвіта" на Бережанщині : історія і сучасність / Зеновій Мігоцький // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 76–77. – Бібліогр. в кінці ст.


57.    Мудеревич, В.  Культурно-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" на Чортківщині (1918–1939 рр.) [Текст] / В. Мудеревич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С. 19–22.


58.    Муц, О.  Оцінка діяльності товариства "Просвіта" у Західній Україні в націоналістичних та радянських часописах міжвоєнного періоду / Оксана Муц // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 94–99. – Бібліогр. в кінці ст.


59.    Невтомний плугатар просвітницької ниви : до 150-річчя від дня народження Олександра Барвінського // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С.63–68.


60.    Паляниця, Т.  Діяльність "Просвіти" у східних повітах Тернопільщини (ІІ половини ХІХ – І половини ХХ ст.) / Т. Паляниця // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 7. – С. 58–60.


61.    Положення Тернопільського обласного молодіжного об'єднання "Молода Просвіта" // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 11–14. – Нормативні документи.


62.    Рудюк, О.  Біля джерел «Просвіти» / О. Рудюк // Лан. Ланівеччина творча. – Тернопіль : Джура, 2001. – С. 265–267.


63.    Савак, Б.  Терниста дорога нашого відродження : до 20-річчя відновлення Денисівської "Просвіти" / Б. Савак // Літературний Тернопіль. – 2009. – № 3. – С. 109–112.


64.    Скакальська, І.  Історія кременецької "Просвіти" в особах / Ірина Скакальська // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 261–266. – Бібліогр. в кінці ст.


65.    Скакальська, І.  Роль"Просвіти" у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний період (1919–1939) / І. Скакальська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 5. – С. 35–38.


66.    Скоморовська, І.  Освітня діяльність бібліотек і читалень товариства "Просвіта" у Галичині (1919–1939 рр.) / Ірина Скоморовська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / редкол.: Г. Г. Філіпчук, І. С. Руснак, В. С. Филипчук [та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 330 : Педагогіка та психологія. – С. 166–173. – Бібліогр. в кінці ст.


67.    Смоляк, П. О.  Театральна діяльність осередку товариства "Просвіта" села Біла Тернопільського повіту у першій третині ХХ століття / П. О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / редкол.: М. Є. Станкевич, О. М. Голубець, Л. А. Кондрацька [та ін.] ; голов. ред. О. С. Смоляк. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2. – С. 170–178. – Бібліогр. в кінці ст.


68.    Сталінські репресії проти просвітян Тернопільщини // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 30–35.


69.    Сторінки історії Тернопільської " Просвіти" // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 25–30.


70.    Ступарик, Б.  Роль "Просвіти" в підвищенні освітнього рівня населення Галичини / Б. Ступарик // Школі – національне виховання молоді : вибрані статті. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 125–131.


71.    Тарнобір, Ю.  Молоді просвітяни Крем'янеччини / Ю. Тарнобір // "Молода Просвіта" Тернопільщини. – Тернопіль : Просвіта, 2006. – С. 43–50.


72.    Ткачук, І.  Видавничо-бібліотечна діяльність Кременецької "Просвіти" / Ірина Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 2. – С. 202–204. – Бібліогр. в кінці ст.


73.    Ткачук, І.  Театрально-аматорська діяльність осередків Кременецької "Просвіти" (1919–1939 рр.) / Ірина Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 157–159. – Бібліогр. в кінці ст.


74.    Товариство "Просвіта": минуле і сучасне // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 5–14.


75.    Уніят, В.  Просвітня діяльність Никифора Гірняка / Віктор Уніят // "Просвіта" в національно-культурному житті українського народу : до 140-річчя з часу заснування : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – С. 234–237. – Бібліогр. в кінці ст.


76.    Філія в Тернополі не мала собі рівних // Нації незгасний смолоскип. – Тернопіль : Просвіта, 2003. – С. 22–25.


77.    Шайнер, Г.  Роль видавничої діяльності просвітніх господарських товариств та кооперативів на західноукраїнських землях у пропаганді економічних знань (кінець XIX – перша третина ХХ століття) / Г. Шайнер // Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ / гол. ред. Т. Біленко. – Дрогобич : ДДПУ, 2009. – Вип. 19 : Педагогіка. – С. 275–286.


78.    Шульський, М. Г.  Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині / М. Г. Шульський // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 215–222.


79.    Ярема, К.  Від 1876-го до 2016-го : [тернопільська "Просвіта"] / Казимир Ярема // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січ. (№ 3). – С. 4.

Список підготувала  Беновська І. В.
(79 джерел) червень 2016

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners