Видатний мовознавець з Тернопільщини
(до 85-річчя від дня народження доктора педагогічних наук, професора
Володимира Ярославовича Мельничайка)

 

Melnychajko

   Мельничайко Володимир Ярославович (11. 11. 1931, с. Кам'янка, тепер Теребовлянського району Тернопільської обл.) – український мовознавець, доктор педагогічних наук з 1989 р., професор з 1990 р. Закінчив в 1954 р. Чернівецький університет. Учителював. З 1969 – старший викладач Чернівецького університету, в 1971–80 рр.– завідувач кафедри української мови Рівненського педагогічного інституту, з 1981 р.– доцент, завідувач кафедри української мови, а з 1983 р.– завідувач кафедри методики мови і культури мовлення Тернопільського педагогічного інституту (тепер університет).

   Сфера наукових інтересів мовознавця – синтаксис, мовлення учнів, стилістична робота в школі, позакласні і факультативні заняття з мови. Основні праці: «Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в IV–VIII класах» (1975), «Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад» (1984), «Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови» (1986), посібники для учителів «Види мовного розбору» (1997), «Уроки рідноїмови. 11-й клас» (2000).

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1.    Два свята поряд : [інтерв'ю з ювіляром, мовознавцем, професором В. Я. Мельничайком] / розмову вела Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 21/22. – С. 8–10.


2.    Дем'янова, І.  Мельничайко Володимир Ярославович / І. Дем'янова // Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський, Б. Мельничук, М. Ониськів [та ін.] – Тернопіль : Збруч, 2005. – Т. 2 : К–О. – С. 497.

 

3.    Ювіляр – професор В. Я. Мельничайко : короткі відомості про життя і діяльність з нагоди 75-річчя від дня народження / упоряд. Е. Я. Палихата. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 76 с.

 

Праці


1.    Златів, Л. М.  Уроки рідної мови. 7 клас : книга для вчителя / Л. М. Златів, В. Я. Мельничайко ; голов. ред. Б. Є. Будний. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2003. – 168 с.


2.    Криськів, М.  Синтаксис учнівських переказів / М. Криськів, В. Мельничайко // Дивослово. – 2011. – № 7. – С. 2–6. – Бібліогр. в кінці ст.


3.    Людина франківського духу : [Роман Теодорович Гром'як] / М. Зимомря, М. Ткачук, М. Лановик [та ін.] // Літературний Тернопіль. – 2014. – № 3. – С. 6–7.


4.    Мельничайко, В.  "Свідоцтво могутнього, всеобіймаючого щиролюдського почуття" / Володимир Мельничайко // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : зб. наук. праць на пошану професора Романа Гром'яка / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 321–327.


5.    Мельничайко, В.  Вивчення в школі морфемної будови слова / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 9/10. – С. 59–63. – Бібліогр. в кінці ст.


6.    Мельничайко, В.  Виполюймо мовний бур'ян : [культура українського мовлення] / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 47–52. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Мельничайко, В.  Власні назви у романі Л. Костенко "Берестечко" / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 13–25. – Бібліогр. в кінці ст.

 

8.    Мельничайко, В.  Гімн жертовному коханню : лінгвістичний аналіз вірша Ліни Костенко "Любов Нансена" / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / за ред. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 191–198.


9.    Мельничайко, В.  Емоційно-експресивні засоби синтаксису в поезії Тараса Шевченка періоду "трьох літ" / В. Мельничайко, М. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : зб. наук. праць / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 40. – С. 360–370. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Мельничайко, В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : зб. наук. праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / за ред. Н. М. Поплавської. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. (27). – С. 154–159.


11.    Мельничайко, В.  Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народження В. Гнатюка. – С. 39–46. – Бібліогр. в кінці ст.


12.    Мельничайко, В.  Образ України в поезії Павла Вольвача / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Куца [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 104–117. – Бібліогр. в кінці ст.


13.    Мельничайко, В.  Описові фрагменти художніх текстів як дидактичний матеріал для уроків української мови : на прикладі творів У. Самчука / В. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 8. – С. 23–28.


14.    Мельничайко, В.  Прийом протиставлення у повісті Богдана Лепкого "Батурин" / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук. конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народження Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 110–117. – Бібліогр. в кінці ст.


15.    Мельничайко, В.  Про граматичні синоніми при вивченні дієслова / В. Мельничайко // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С. 43–45.


16.    Мельничайко, В.  Про граматичну синоніміку / В. Мельничайко // Урок української. – 2008. – № 1/2. – С. 30–32.


17.    Мельничайко, В.  Проблемний метод на уроках української мови / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – № 17/18. – С. 57–60. – Бібліогр. в кінці ст.


18.    Мельничайко, В.  Факультативні заняття з мови / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Українська лінгводидактика / редкол.: Д. Бучко, М. Вашуленко, Н. Гац [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 1997. – Вип. 1(1). – С. 46–50. – Бібліогр. в кінці ст.


19.    Мельничайко, В.  Щире слово від серця народного / В. Мельничайко // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль : Збруч, 1999. – С. 279–282.


20.    Мельничайко, В.  Що ж попереду – відродження чи самознищення? / В. Мельничайко // Мова і культура нації : науковий збірник. – Тернопіль : [Укрмедкнига], 2001. – С. 108–117.


21.    Мельничайко, В.  Яскравий вияв громадянської мужності : [Леся Українка] / Володимир Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, О. Л. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 37. – С. 45–54. – Бібліогр. в кінці ст.


22.    Мельничайко, В. Я.  Види мовного розбору: українська мова : довідник / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль : Богдан, 1997. – 120 с.


23.    Мельничайко, В. Я.  Голос В. Гнатюка в дискусії про літературну мову на початку ХХ століття / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Е. Бялка, К. Гуща [та ін.] ; за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.


24.    Мельничайко, В. Я.  Журнал "Українська школа" в боротьбі проти денаціоналізації освіти в Галичині / В. Я. Мельничайко // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України : тези доповідей наук.-практ. конф. / редкол.: А. В. Вихрущ, Р. Т. Гром'як, Ю. В. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 1990. – Ч. 1. – С. 19–21.


25.    Мельничайко, В. Я.  Кафедра української мови / В. Я. Мельничайко // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 5–8.


26.    Мельничайко, В. Я.  Курсова робота з методики викладання української мови : методичні рекомендації для студ. філол. фак. / В. Я. Мельничайко, Л. М. Головата. – Тернопіль : [ТНПУ], 2013. – 28 с.


27.    Мельничайко, В. Я.  Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови : посібник для вчителя / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1986. – 168 с.


28.    Мельничайко, В. Я.  Мовна культура – один з показників професіоналізму вчителя / В. Я. Мельничайко // Учитель національної школи : тези наук.-практ. конф. / [відп. ред. А. В. Вихрущ]. – Тернопіль : ТДПІ, 1991. – Ч. 2. – С. 122–126.


29.    Мельничайко, В. Я.  Професійна спрямованість викладання лінгвістичних дисциплін / В. Я. Мельничайко // Дидактические проблемы подготовки учительских кадров : тезисы науч.-практ. конф., 27–28 сентября 1988 г. / под ред. Ю. В. Иващенко, А. Н. Ломакович. – Тернопіль : ТДПИ, 1988. – С. 175–176.

 

30.    Мельничайко, В. Я.  Професор, для якого відпочинок – це робота : [інтерв'ю з педагогом-практиком, професором ТНПУ Мельничайком В. Я.] / В. Я. Мельничайко ; спілкувалися з ювіляром: Оксана Черемшук і Наталія Дащенко // Вільне життя. – 2011. – 11 листоп. (№ 89). – С. 6.


31.    Мельничайко, В. Я.  Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в 4–8 класах / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1982. – 142 с.


32.    Мельничайко, В. Я.  Самостійна робота студентів у курсі методики української мови / В. Я. Мельничайко // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Іващенко Ю. В., Ломакович А. М.]. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 215–217.


33.    Мельничайко, В. Я.  Співвідношення теорії і практики при вивченні синтаксису / В. Я. Мельничайко // Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства : тези й матеріали обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю утворення ТДПІ ім. Я. О. Галана / відп. ред. М. П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПІ, 1990. – С. 9–11.


34.    Мельничайко, В. Я.  Творчі роботи на уроках української мови : конструювання, редагування, переклад : посібник для вчителів / В. Я. Мельничайко. – Київ : Рад. шк., 1984. – 223 с.


35.    Мельничайко, В. Я.  Типові помилки у проведенні словотвірного аналізу / Мельничайко В. Я., Криськів М. Й. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 2. – С. 102–107. – Бібліогр. в кінці ст.


36.    Мельничайко, В. Я.  Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В. Я. Мельничайко, М. І. Пентелюк, Л. П. Рожило. – Київ : Рад. шк., 1982. – 216 с.


37.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова в галицьких школах за часів Австро-Угорщини і Польщі / В. Я. Мельничайко // Розвиток освіти і культури в західних областях УРСР (1939–1989 рр.) : тези доповідей наук.-практ. конф. / [редкол.: А. В. Вихрущ, А. В. Гром'як, Р. Т. Іващенко [та ін.]. – Тернопіль, 1989. – Ч. 2. – С. 29–30.


38.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова. Види мовного розбору : довідник / В. Я. Мельничайко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2007. – 144 с.


39.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова : дидактичний матеріал для 6 класу / В. Я. Мельничайко, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1997. – 112 с.


40.    Мельничайко, В. Я.  Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 64 с.


41.    Мельничайко, В. Я.  Шляхи підвищення ефективності навчання рідної мови / В. Я. Мельничайко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – № 1. – С. 3–10. – Бібліогр. в кінці ст.


42.    Методика вивчення української мови в школі : посібник для вчителів / О. М. Бєляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк [та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1987. – 246 с.

 

Володимир Ярославович Мельничайко – науковий керівник і консультант дисертацій

 

1.    Гопштер, Є. А.  Формування морфологічних умінь і навичок учнів шкіл з російською мовою навчання (на базі іменних частин мови) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови / Гопштер Євгенія Антонівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т : наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1997. – 179 с. – Бібліогр.: с. 158–166.


2.    Дідук, Г. І.  Формування в учнів 5–7 класів уміння використовувати засоби емоційності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови / Дідук Галина Іванівна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка : наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1998. – 220 с. – Бібліогр.: с. 180–198.


3.    Златів, Л. М.  Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчального тексту : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) / Златів Леся Михайлівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с.


4.    Николин, М. М.  Формування орфографічних умінь і навичок учнів в умовах диференційованого вивчення української мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання (українська мова) / Николин Микола Миколайович ; Тернопільський держ. пед. ін-т ; наук. кер. В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1996. – 181 с. – Бібліогр.: с. 171–181.

Володимир Ярославович Мельничайко – опонент дисертації


Караман, С. О.  Зміст і технологія навчання української мови в гімназії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови / Караман Станіслав Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 37 с.

Рекомендаційний список літератури (50 дж.)
підготувала Днесь О. Я. (листопад 2016)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners