«Берестейська церковна унія і Україна»
(до 420-річчя з часу її проголошення)

 

UNIJA

 

     У 1596 році сталася визначальна подія в історії церковного життя України – Берестейська (Брестська) унія – угода, у результаті якої частина православних українців визнала основні догмати католицької церкви. Таким чином, єдина православна церква розкололася на дві – традиційну православну та нову уніатську, або як її почали пізніше називати – греко-католицьку. Київська митрополія, зберігаючи свої обряди, звичаї, права та привілеї, розірвала зв’язки з Константинополем і об’єдналася з Римом, підпорядкувавшись папському престолу.
    Один із найвпливовіших українських магнатів, князь Костянтин Острозький, ще за два роки до цієї події розробив свої умови на яких українська церква могла піти на об’єднання: збереження обряду, заборона католикам забирати православні церкви, заборона переходити на латинський обряд, зрівняння православного духовенства в правах із католицьким, повідомлення в справах унії патріархів, повідомлення про те Москви й Молдавії, поліпшення внутрішніх справ православної церкви та відкриття шкіл для православного духовенства. Але оскільки ці умови не були проголошені на Соборі, князь обурився й виступив проти такої таємної та односторонньої ініціативи українських єпископів.
     Уніатська віра сама по собі не була чимось шкідливим, але методи якими вона впроваджувалася, силовий тиск з боку керівництва Речі Посполитої на чолі з королем, який в універсалі від 15 грудня 1596 р. проголосив, що рішення саме уніатського собору є обов’язковим для всіх віруючих, фактично ставив православну церкву поза законом, закріплюючи за прибічниками унії церковні посади, монастирі та їх землі. Саме тому Берестейська унія, задумана як інструмент порозуміння, призвела до сильного протистояння, стала символом розбрату, ворожнечі і насильства. Слід зазначити, що якщо значна частина української шляхти перейшла до римсько-католицького табору, та на захист православної віри піднялася нова сила українського суспільства – козацтво.
    Рекомендаційний список літератури складено для задоволення інформаційних потреб наукових працівників, професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів вузу.

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1.    Lewicki, A.  Ksiaze Konstanty Ostrogski a unja Brzeska 1596 r. / A. Lewicki. – Lwow : Nakladem Towarzystwa Naukowego, 1933. – 224 s. – (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie)

 

2.   Александрович, В.  Релігійна мистецька культура України ХVІІ століття: нова релігійна ситуація, нове мистецтво : [наслідки Берестейської унії] / Володимир Александрович // Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття : матеріали Третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1996. – С. 129–143.

 

3.    Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття : матеріали Третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1996. – 185 с.

 

4.    Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті : матеріали Четвертих «Берестейських читань» Львів, Луцьк, Київ, 2–6 жовтня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1997. – 155 с.

 

5.    Берестейська унія 1596 р. // Історія України : універсальний ілюстрований довідник / В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – С. 117–118.

 

6.   Берестейська церковна унія // Історія України : новий довідник / упоряд.: С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко [та ін.]. – Київ : Казка, 2006. – С. 124–128.

 

7.   Берестейська церковна унія : [проблема релігійного порозуміння між православним і католицьким віросповіданням на землях України і Білорусі наприкінці ХVI ст.] // Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи : 1578–1616 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – С. 75–78.

 

8.    Берестейська церковна унія // Шляхами віків : довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1993. – С. 62–63.

 

9.    Бондарчук, Я.  Некоронований король Русі – князь Василь Костянтин Острозький / Я. Бондарчук // Світогляд. – 2008. – № 1. – С. 4–9.

 

10. Бубенщиков, В.  Питання оцінки Берестейської церковної унії та греко-католицької церкви при викладанні курсу релігієзнавства / В. Бубенщиков, П. Кралюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 4. Спецвип. : Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання у вищій школі. – С. 103–106.

 

11.  Ворончук, О. І.  Острозький Василь-Костянтин Костянтинович / О. І. Ворончук // Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України ; редкол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – Т. 7 : Мл–О. – С. 690–691.

 

12.   Головата, Н. А.  Балабан Гедеон / Н. А. Головата // Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України ; редкол.: В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.] – Київ : Наукова думка, 2005. – Т. 1 : А–В. – С. 170.

 

13.   Гузар, Л. (архимандрит)  У пошуках гармонії : [наслідки укладення Берестейської унії для українського народу] / Любомир Гузар // Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської Академії, 1995. – С. 1–6.

 

14.  Гудзяк, Б.  Київська ієпархія, Берестейські собори і укладення унії / Борис Гудзяк // Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської Академії, 1995. – С. 101–117.

 

15.    Гудзяк, Б. О.  Берестейська церковна унія 1596 року / Б. О. Гудзяк, О. Ю. Турій // Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України ; редкол.: В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський [та ін.] – Київ : Наукова думка, 2005. – Т. 1 : А–В. – С. 231–233.

 

16.    Денисенко, В.  «Проповідник у великім стилю». Іпатій Потій – людина своєї епохи / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2009. – № 5/6. – С. 165–170.

 

17.   Дмитрієв, М.  Концепції унії в церковних і державних колах Речі Посполитої кінця XVI ст. : [Берестейська унія] / Михайло Дмитрієв // Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської Академії, 1995. – С. 39–73.

 

18.   Іванків, Є.  Берестейська унія і сучасний екуменізм / Євген Іванків // Альманах «Гомону України» на рік 1996 : 1946–1996. – Торонто : Гомін України, 1996. – С. 98–105.

 

19.   Іпатій (Адам) Потій (1541–1613) // Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи : 1578–1616 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – С. 79.

 

20.   Іпатій Потій // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 120–123.

 

21.   Ісіченко, І. (єпископ)  Берестейська унія і українська література ХVІІ століття : [наслідки Берестейської унії] / Ігор (Ісіченко) // Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття : матеріали Третіх Берестейських читань Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1996. – С. 35–48.


22.   Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської академії, 1995. – 188 с.

 

23.   Костянтин (Василь) Острозький – культурно-освітній діяч, меценат // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 2 : Л–Я. – С. 282–283.

 

24.   Костянтин-Василь Острозький (1527–1608 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А  В. Дарибогова [та ін.]. – Київ : Арій, 2011. – С. 66–70.

 

25.   Костянтин-Василь Острозький // Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калинцев [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97–99.

 

26.   Кралюк, П.  Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття / П. Кралюк // Дивосвіт. – 2009. – № 1. – С. 41–43.

 

27.   Кубаєвська, К.  Таємниці Брестської унії / Катерина Кубаєвська // Історія +. – 2016. – листоп. (№ 11). – С. 1, 4–5.

 

28.   Лаврушко, Н.  Проблема діяльності Костянтина Острозького в процесі Берестейської унії як етапу українсько-польських відносин наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ століть / Н. Лаврушко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 12. – С. 131–134.

 

29.  Моравец, Н.  Бачення Берестейської унії та історії Уніатської Церкви у праці архиєпископа Філарета Гумілевського «История Русской Церкви в пяти периодах» / Н. Моравец // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 33–45.

 

30.   Німчук, В.  Конфесійне питання і українська мова кінця ХVI – початку ХVIІ століть : [наслідки Берестейської унії] / Василь Німчук // Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття : матеріали Третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1996. – С. 3–16.

 

31.   Острозький Костянтин (Василь) Костянтинович // Провідники духовності в Україні : довідник / редкол.: І. Ф. Курас, М. О. Багмет, В. І. Гусєв [та ін.] ; за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 78–80.

 

32. Пері, В.  Берестейська унія у римському баченні / Вітторіо Пері ; пер. з італ. М. Прокопович та М. Петровича // Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської Академії, 1995. – С. 7–25.

 

33.   Підручний, П.  Початки Василіанського чину і Берестейська унія / Порфірій Підручний // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті : матеріали Четвертих «Берестейських читань» Львів, Луцьк, Київ, 2–6 жовтня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1997. – С. 79–100.

 

34.  Поплавська, Н.  Іпатій Потій у рецепції Івана Франка / Наталія Поплавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство / редкол.: М. Ткачук, Р. Гром’як, О. Глотов [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 25–33. – Бібліогр. в кінці ст.

 

35.   Потій Іпатій // Енциклопедія історії України : в 10 т. / НАН України ; редкол.: В. А. Смолій, Г. В. Боряк, В. Ф. Верстюк [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2011. – Т. 8 : Па–Прик. – С. 449–550.

 

36.  Рогоза Михайло (р. н. невідомий – п. 1599) – митрополит Київський, один із організаторів Брестської унії 1596 р. // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / голов. ред. М. П.  Бажан. – 2-ге вид. – Київ : ГР УРЕ, 1983. – Т 9 : Поплужне–Салуїн. – С. 418.

 

37.   Саух, П. Ю.  Князь Василь-Костянтин Острозький / П. Ю. Саух ; ред. В. Й. Сидорчук. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 244 с.

 

38.   Семчук, С.  Митрополит Михайло Рагоза / Ст. Семчук. – Мондер : Алберта : Друкарня ОО. Василіян, 1947. – 20 с.

 

39.   Сеник С.  Берестейська унія і світське духовенство: наслідки унії у перших десятиліттях / Софія Сеник // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті : матеріали Четвертих «Берестейських читань» Львів, Луцьк, Київ, 2–6 жовтня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1997. – С. 55–66.

 

40.   Сеник С.  Два митрополити – Потій і Рутський : [наслідки Берестейської унії] / Софія Сеник // Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління : матеріали Перших «Берестейських читань» Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1–6 жовтня 1994 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії церкви Львів. Богословської Академії, 1995. – С. 137–148.

 

41.  Словесні війни навколо унії (Собору 1596 р.) : [Берестейська унія] // Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи : 1578–1616 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – С. 94–96.

 

42.  1596, 6–10 жовтня – Уніатський та православний собори в Бересті // Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 49.


43.  Флоря, Б.  Національно-конфесійна свідомість населення Східної України в першій половині ХVII століття : [наслідки Берестейської унії] / Борис Флоря ; пер. з рос. М. Боянівської // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті : матеріали Четвертих «Берестейських читань» Львів, Луцьк, Київ, 2–6 жовтня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1997. – С. 125–134.

 

44.   Цалай-Якименко, О.  Взаємодія «Схід-Захід» і Берестейська унія в становленні музичного бароко в Україні / Олександра Цалай-Якименко // Берестейська унія і українська культура ХVІІ століття : матеріали Третіх «Берестейських читань» Львів, Київ, Харків, 20–23 червня 1995 р. / ред. Б. Гудзяк. – Львів : Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Академії, 1996. – С. 65–105.

 

45.   Шевченко, В.  Два берестейські собори: тріумф і трагедія: Завершення передберестейського унійного процесу / В. Шевченко // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 25–30.

 

46.   Янковська, Ж.  Некоронований король України : до 480-річчя від дня народження князя Василя-Костянтина Острозького / Ж. Янковська // Історія та правознавство. – 2006. – № 11. – С. 9–11.

 

47.   Яременко, П. К.  «Пересторога» – український антиуніацький памфлет початку ХVІІ ст. / П. К. Яременко ; [за ред. Г. А. Нудьги]. Київ : АН УРСР, 1963. – 164 с.

 

48.   Яроцький, П.  Берестейська унія 1596 року / П. Яроцький // Історичний календар. 2000 : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ : [Б. в.], 1999. – Вип. 6. – С. 315–316.

 

                                                                                                                                        Підготувала Н. І. Пельо   

                                                                                                                                        жовтень 2016 р. (48 джерел)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners