Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен»
(залучення дітей з особливими потребами до процесу навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу)

1.    Алехина, С. В.  Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 83–92.

2.    Андрійчук, С.  Сучасна система соціального обслуговування і реабілітації дітей з особливими потребами / С. Андрійчук // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2005. – Вип. 20. – С. 178–184.

3.    Балакірська, Л. В.  Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами / Л. В. Балакірська // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 6. – С. 11–13.

4.    Бондар, В.  Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / Віталій Бондар // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С.·10–14.

5.    Быков, Д. А.  Опыт создания реабилитационного комплекса для детей с ограниченными возможностями / Д. А. Быков // Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 27–31.

6.    Вахтель, Г.  Инклюзивное обучение детей с проблемами в развитии как актуальное направление образовательной политики и подготовки педагогических кадров в Германии / Г. Вахтель // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 24–27.

7.    Вачков, И. В.  Модель формирования позитивного отношения к младшим школьникам с ограниченными возможностями здоровья у их сверстников / И. В. Вачков // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 3. – С. 59–65.

8.    Возна, Ю.  Змістові компоненти роботи соціального педагога з дітьми із обмеженими можливостями / Ю. Возна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С.·113–117. – Соціальна педагогіка.

9.    Годовникова, Л. В.  Условия интегрированного образования детей с нарушениями развития / Л. В. Годовникова // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 36–43.

10.    Горбачева, Л. М.  Роль реабилитационного центра в комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями / Л. М. Горбачева // Работник социальной службы. – 2007. – № 3. – С. 30–43.

11.    Гріневич, Ж.  Орієнтація на особистість : робота в інклюзивних класах / Жанна Гріневич // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2011. – № 46. – С. 6–8.

12.    Досвід залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл / О. Кунанець, Н. Герцик, О. Озарко, Г. Дідух // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 37. – С. 18–21.

13.    Задорин, И. В.  Инклюзивное образование в Москве: дифференциация информированности участников как фактор-ограничение / И. В. Задорин, Е. Ю. Колесникова, Е. М. Новикова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 60–73.

14.    Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ / упоряд. С. В. Корніцова // Управління школою. – 2011. – № 1/3. – С. 73–92.

15.    Зарецкий, В. К.  О возможности индивидуализации образовательного процесса на основе рейлексивно-деятельностного подхода в инклюзивной практике / В. К. Зарецкий, М. М. Гордон // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 3. – С. 19–26.

16.    Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, М. Л. Семенович [и др.] // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 51–59.

17.    Иттерстад, Г.  Инклюзия – что означает это понятие, и с какими проблемами сталкивается норвежская школа, претворяя его в жизнь? / Г. Иттерстад // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 3. – С. 41–49.

18.    Ілляшенко, Т.  Діти з церебральним паралічем у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2008. – № 11. – С.·58–62.

19.    Ілляшенко, Т.  Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С. 46–49.

20.    Ілляшенко, Т.  Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Тамара Ілляшенко // Початкова школа. – 2011. – № 5. – С. 47–50.

21.    Інклюзивна освіта в теорії і практиці діяльності школи / А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 7. – С. 17–22.

22.    Інклюзивне навчання: партнерські стосунки з родинами / А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 10. – С. 1, 20–25.

23.    Кашуба, Л. В.  Інклюзивна модель навчання: компетентнісний підхід / Л. В. Кашуба // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 13/14. – С. 32-11–32-15. – Вкладка : Методист, № 6. – Бібліогр. в кінці ст.

24.    Кізенко, О. М.  Фізичне виховання учнів з особливими потребами / О. М. Кізенко // Все для вчителя. – 2011. – № 28/30. – С.·57–59.

25.    Колупаєва, А.  Нормативне забезпечення інклюзивного навчання / А. Колупаєва // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – №·9. – С.·26–32.

26.    Колупаєва, А. А.  Вступ до інклюзивної освіти : навчальний курс / А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К. : [Б.в.], 2010. – 17 с. – (Інклюзивна освіта). – Лист МОНУ № 1/11-3626 від 30.04.2010 р.

27.    Колупаєва, А. А.  Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Інклюзивна освіта). – Бібліогр.: с. 240–269.

28.    Концепція розвитку інклюзивної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – № 34/35/36. – С.·46–49.

29.    Конопацька, О.  Інклюзивне навчання : [корекційна спрямованість процесу навчання в спеціальних навчальних закладах] / О. Конопацька // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 43. – С. 22–27.

30.    Корепанова, И. А.  Общение и деятельность – два основания для проектирования интегративных (инклюзивных пространств) / И. А. Корепанова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 3. – С. 12–18.

31.    Корнієнко, Н.  Інклюзивна освіта в Донецькій області : стан і перспективи розвитку / Наталя Корнієнко // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 21. – С. 7–11.

32.    Кравець, Н.  Особливості розумової працездатності школярів в умовах інклюзивної форми навчання / Н. Кравець, В. Шорохова // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 52–56.

33.    Країни – різні, підхід – один : [інклюзивна освіта за рубежем] / підгот. Максим Короденко // Освіта України. – 2011. – 18 лип. (№ 53/54). – С. 9.

34.    Кутепова, Е. Н.  Опыт взаимодействия специального (коррекционного) и общего образования в условиях инклюзивной практики / Е. Н. Кутепова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 103–112.

35.    Луценко, І.  Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими потребами / І. Луценко // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 40. – С. 19–27.

36.    Маланцева, О.  Совместное обучение здоровых детей и детей со специальными нуждами / О. Маланцева // Народное образование. – 2008. – № 8. – С. 214–217.

37.    Манилова, Л. М.  Можливості когнітивного розвитку учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти / Л. М. Манилова // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка ; редкол.: С. Д. Максименко, М.-Л. А. Чепа, Ю. Т. Рождественський [та ін.]. – К., 2011. – Т. 13, Ч. 4. – С. 236–240. – Бібліогр. в кінці ст.

38.    Музичко, Л.  Завдання і проблеми у наданні освітніх послуг дітям з особливими потребами : (невиголошений виступ на конференції педагогічних працівників) / Л. Музичко // Освітянин. – 2004. – № 5. – С. 3.

39.    Муренець, Л. С.  Навчання дітей зі зниженим зором / Л. С. Муренець // Управління школою. – 2011. – № 1/3. – С. 93–95. – Інклюзивна освіта.

40.    Назарова, Н.  Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблема внедрения / Н. Назарова // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 77–87.

41.    Організація діяльності інклюзивної школи / А. Колупаєва, Н. Мофій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 8. – С. 21–27. – Бібліогр.: с. 27.

42.    Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти / підгот. Максим Короденко // Освіта України. – 2011. – 18 лип. (№ 53/54). – С. 8.

43.    Особливості управління інклюзивною школою / А. Колупаєва, Н. Софій, Ю. Найда, Л. Даниленко // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 11. – С. 23–28.

44.    Островська, В.  Дитина з особливими потребами в загальноосвітній школі / В. Островська // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 10/11. – С. 60–61.

45.    Петухова, Л.  Интеграция детей с ограниченными возможностями в среду здоровых школьников / Л. Петухова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 53–58.

46.    Полударова, А. Л.  Тиждень інклюзивної освіти / А. Л. Полударова, В. В. Щорс // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – № 12. – С. 2–32. – Бібліогр. в кінці ст.

47.    Рогова, В.  Рівний доступ до якісної освіти : інклюзивна освіта в сучасному навчальному закладі / Віра Рогова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – № 38. – С. 27–32.

48.    Суворов, А. В.  Инклюзивное образование и личностная инклюзия / А. В. Суворов // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 3. – С. 27–31.

49.    Тесленко, В.  Соціально-педагогічне проектування як засіб управління регіональною системою соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями / В. Тесленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 35–40. – Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю.

50.    Токарь, И. Е.  Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития / И.·Е.·Токарь // Социальная педагогика. – 2011. – №·5. – С. 93–105. – Библиогр. в конце ст.

51.    Тригук, О.  Діти з особливими потребами – у школах : виступ на педагогічній раді / О. Тригук // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 32. – С. 3–9.

52.    Трофимова, В.  Воспитание гуманных взаимоотношений нормально развивающихся детей и их сверстников с ограниченными возможностями / В. Трофимова // Воспитание школьников. – 2007. – № 6. – С. 23–27. – Социальному педагогу.

53.    Троянова, Т. В.  Спадкоємність у процесі соціалізації дітей з особливими потребами дошкільного віку і початкової ланки освіти / Т. В. Троянова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2007. – Вип. 45. – С. 408–411.

54.    Туріщева, Л. В.  Особливості навчання учнів з особливими потребами / Л. В. Туріщева // Початкове навчання та виховання. – 2011. – № 32/33. – С. 40-6–40-16. – Вкладка : Педагогічна академія пані Софії.

55.    Усенко, О.  Упровадження інклюзивної освіти на базі середньої загальноосвітньої школи / О. Усенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 5. – С. 57–60.

56.    Шилін, Т.  Формування самоповаги в підлітків з особливими потребами / Т. Шилін // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 30–31.

57.    Щорс, В. В.  Формування гуманного ставлення до дітей з особливими потребами в учасників навчально-виховного процесу / В.·В.·Щорс // Початкове навчання та виховання. – 2011. – №·32/33. – С. 40-2–40-5. – Вкладка : Педагогічна академія пані Софії.

58.    Яременко, О.  Психогімнастика для дітей з особливими потребами / О. Яременко // Психолог. Шкільний світ. – 2005. – № 37/38. – С. 54–57.

59.    Ярмошук, І.  Інклюзивне навчання в системі освіти / І. Ярмошук // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 24–28.

Рекомендаційний список літератури (59 дж.)
підготувала Загородна С. Ю. (лютий 2012 р.)

Add comment


Security code
Refresh

Міністерство освіти і науки України

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks