Рекомендаційний список літератури:
“Лебедина пісня Леся Курбаса”
(до 125 річниці від дня народження Леся Курбаса)

 

1.    Курбас, Л.  Драма і сцена / Л. Курбас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 7. – С.·38-39.

2.    Курбас, Л.  Символістський театр. О. Олесь : з театрального архіву / Л. Курбас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 40.

3.    Безручко, О.  Творчі лабораторії Леся Курбаса та Олександра Довженка / О. Безручко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 16.

4.    Береза-Кудрицький, П.  Театральний "ЛЕФ" в Україні - мистецьке об'єднання "Березіль" / П. Береза-Кудрицький // Український театр. – 2008. – № 5. – С. 23-25.

5.    Бобошко, Ю. М.  Режисер Лесь Курбас / Ю. М. Бобошко. – К. : Мистецтво, 1987. – 197 с.

6.    Богатиренко, О.  Шляхи "епізації" драми в естетичних системах Леся Курбаса та Бертольда Брехта / О. Богатиренко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 4. – С. 105-115.

7.    Богатирьов, В. О.  Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі / В. О. Богатирьов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство / гол. ред. О.·Смоляк. – Тернопіль ; К., 2010. – Вип. 1. – С. 148-153.

8.    Брюховецька, Л.  Продовження Курбаса. Лесь Курбас і Юрій Іллєнко / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 17-18.

9.    Василишин, О.  Потаємні сторінки з життя Леся Курбаса / О. Василишин // Вільне життя. – 2011. – 2 берез. (№ 16). – С. 9.

10.    Ваховська, М.  Культурно-педагогічна діяльність Леся Курбаса (1923-1933 рр.) / М. Ваховська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 21. – С. 70-74.

11.    Ваховська, М.  Основні віхи життя та діяльності Леся Курбаса / М. Ваховська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В .Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 37-39.

12.    Велимчаниця, О.  Лесь Курбас і експресіонізм  / О. Велимчаниця // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 12-13.

13.    Величко, Ю.  Діалектика театральної синтези: від вистави ілюстрації до вистави-концепції  / Ю. Величко // Визвольний шлях. – 2003. – № 11. – С. 58-66.

14.    Видатні діячі м. Тернополя  // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 5-6.

15.    Гірняк, Й.  Лебедина пісня Леся Курбаса  / Й. Гірняк // Кіно-Театр. – 2010. – № 3. – С. 29-30.

16.    Голобородько, Я.  Геніальний тріумфат : Лесь Курбас, Микола Куліш, Мар`ян Крушельницький / Я. Голобородько // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 33-41.

17.    Голобородько, Я.  Національний геніалітет : (Курбас, Куліш, Крушельницький) / Я. Голобородько // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 72-84.

18.    Єрмакова, Н.  Актор з погляду педагогіки : (із практики мистецького об'єднання "Березіль") / Н. Єрмакова // Український театр. – 2008. – № 2. – С. 21-24.

19.    Єрмакова, Н.  До історії педагогічної практики Леся Курбаса / Н. Єрмакова // Український театр. – 2007. – № 4. – С. 17-19.

20.    Єрмакова, Н.  Про музичний аспект педагогіки Леся Курбаса / Н. Єрмакова // Український театр. – 2008. – № 1. – С. 22-23.

21.    Захожай, З.  Західноукраїнська інтелігенція в ході українізації (20-30-ті роки) / З. Захожай // Історія України. Шкільний світ. – 2004. – № 17. – С. 1-4.

22.    Кисілевська-Ткач, Л.  Українська література у вищих клясах середньої школи : посібник для вчителя. Т. 1 : Доба Розстріляного Відродження, Ч. 12 / Л. Кисілевська-Ткач. – Мюнхен ; Ню-Йорк : УВУ, 1996. – 61 с.

23.    Корнієнко, Н.  Лесь Курбас - "Людина ідеального принципу" / Н. Корнієнко // Світогляд. – 2007. – № 2. – С. 12-19. – [Портрет].

24.    Корнієнко, Н.  Лесь Курбас і кіно / Н. Корнієнко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 12.

25.    Лабінський, М.  "Болючий уривок життя..." : до 120-ліття від дня народження Леся Курбаса / М. Лабінський // Українська культура. – 2007. – № 3. – С. 6-7.

26.    Лабінський, М.  Виграна битва слона : (переклади Леся Курбаса) / М. Лабінський // Український театр. – 2007. – № 1. – С.·10-13. – До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса.

27.    Лесь Курбас : спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. – К. : Мистецтво, 1969. – 359 с.

28.    Лисенко, Т.  Нове філософське бачення театрального мистецтва: сюрреалістичний "Театр Жорстокости" Антонена Арто і "Молодий театр" Леся Курбаса / Т. Лисенко // Визвольний шлях. – 2004. – № 5. – С. 69-73.

29.    Марченко, С.  Ще раз про "Пастку" - фільм про Леся Курбаса / С. Марченко // Кіно-Театр. – 2007. – № 6. – С. 23.

30.    Молодий театр : Генеза. Завдання. Шляхи / упор. М. Г.  Лабінський. – К. : Мистецтво, 1991. – 320 с.

31.    Рогозинский, В.  Жизнь и судьба гениального Леся Курбаса / В. Рогозинский // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 7. – С. 60-64.

32.    Рогозинський, В.  Творчі пошуки Леся Курбаса та Макса Рейнхардта / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 38-39.

33.    Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / [упоряд., передм. Ю. Лавріненко ; післям. Є.·Сверстюка]. – 6-е вид. – К. : Смолоскип, 2008. – 976 с. : портр.

34.    Романько, І.  Глядач театру революційної епохи (1919-1920) / І. Романько // Історія України. Шкільний світ. – 2004. – № 23/24. – С. 8-14.

35.    Семенова, М. В.  Філософія театру Леся Курбаса в контексті історичних процесів України 20-х років XX століття / М.·В.·Семенова, С. Б. Ананенко // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. – Вип.30. – С. 188-193.

36.    Смолич, Ю. К.  Мої сучасники : літературно-портретні нариси / Ю. К. Смолич. – К. : Рад. письменник, 1978. – 375 с.

37.    Смолич, Ю. К.  Про театр : зб. статей, рецензій, нарисів / Ю. К. Смолич ; Ю. Смолич. – К. : Мистецтво, 1977. – 216 с.

38.    Станішевський, Ю.  Оперна режисура Леся Курбаса / Ю. Станішевський // Український театр. – 2009. – № 1. – С. 22-29.

39.    Танюк, Л.  Монологи : Театр, культура, політика / Л. Танюк. – Харків : Фоліо, 1994. – 383 с.

40.    Форкош, І. М.  Від кореня до крони : матеріали до уроку з вивчення творчості Леся Курбаса / І. М. Форкош // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 10. – С. 25-29.

41.    Ханас, Й. І.  "Розстріляне відродження" в Україні : інтегрований урок : 10 клас / Й. І. Ханас // Історія та правознавство. – 2008. – № 9. – С. 17-22.

42.    Хрестоматія з української літератури ХХ сторіччя  / упоряд. Є. В. Федоренко, П. Маляр. – Нью-Йорк : Вид-во ШР-УККА, 1978. – 432 с.

43.    Хто є хто на Тернопільщині : видатні земляки : довідково-біографічне видання. Вип. 1 / редкол.: О. Г. Бенч, В. В. Болгов, В. Ф. Гладун та ін. – К. : УАГТЗЛ, 2004. – 224 с. : іл.

44.    Чечель, Н.  Акторська школа Леся Курбаса і кіно / Н. Чечель // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 14-15.

45.    Шляхами золотого Поділля : регіональний історично-мемуарний збірник Тернопільщини. Т. 3 : Тернопільщина і Скалатщина / ред. Р. Миколаєвич. – Філядельфія : Вид. Комітету Тернопільщина, 1983. – 846 с.

46.    Шот, Г.  Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 94-98.

47.    Юкало, В.  Музей-садиба славетного засновника "Тернопільських театральних вечорів" і "Березоля" / В. Юкало // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 63-64.

 

Підготувала: Білецька Л. Я.
06.02.2012 р.

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners